Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poederd worden, opdat iedere wrijving worde vermeden. Vóór alles zorge men er voor, dat — als de oude methode van het inwikkelen nog wordt toegepast — het kind niet in een waterdichte doek wordt ingewikkeld en zoo dikwijls mogelijk wordt droog gemaakt.

Eene eveneens zeer dikwijls voorkomende huidziekte bij kleine kinderen is het eczeem, beter bekend als uitslag. Reeds bij zeer jonge kinderen, somtijds zelfs in de eerste weken, komt de ziekte, en wel gewoonlijk in het gezicht, voor, bekend als dauwworm. Terwijl in het begin de ziekte zich als vlekken vertoont, breiden deze zich langzamerhand meer en meer uit. Bij hevige gevallen verspreidt de dauwworm zich over het geheele gezicht, dat zij met een grijsgroene of bruine korst bedekt, slechts hier en daar door plaatsen onderbroken waar de ontstoken huid rood doorschemert. Daarbij verheugen zich de meeste kinderen in een uitstekende gezondheid, zien er ook frisch en bloeiend uit, doch worden door een onuitstaanbare jeuk geplaagd, die ze tot heftig krabben dwingt. Daardoor bemerkt men gewoonlijk ook vlekken van opgedroogd bloed, dat van de opengekrabde plaatsen afkomstig is.

De duur van den uitslag is zeer verschillend. Het kan weken en maanden, zelfs jaren aanhouden, waarbij zich dikwijls beter en erger worden afwisselt. Ten slotte geneest deze echter toch, terwijl de vloeistof der vochtige plaatsen opdroogt en de korsten verdrogen en afvallen. De huid ziet er bij den aanvang nog wat rood uit, verbleekt echter langzamerhand en neemt zonder litteekens achten te laten, haar normaal uiterlijk weder aan.

De oorzaken van den uitslag zijn niet opgehelderd. De te vette voeding, waaraan gewoonlijk de schuld wordt gegeven, speelt hierbij waarschijnlijk een rol, doch geeft voor het ontstaan der ziekte niet den doorslag. Blijkbaar komt de ziekte uit het gestel voort, waarop vette voeding veel invloed heeft. Daar de uitslag met voorliefde bij dikke kinderen, die met klieren behept zijn, voorkomt, zoo wordt deze veelal als het gevolg van klierachtigheid aangezien.

Als andere oorzaken komen storingen in de spijsvertering tengevolge van overmatige voeding, en het tanden krijgen in aanmerking. In vele gevallen van uitslag gaat het doorbreken van een tand met een opnieuw opkomen van het eczeem, zelfs van een' reeds genezen, gepaard, hetgeen echter weder spoedig verdwijnt.

Het komt dikwijls voor, dat de uitslag zich tot de ooren, neusvleugels en onder het hoofdhaar uitbreidt, wat echter dan geen ziekelijk verschijnsel meer is in den geest van dauwworm, zooals bij zuigelingen (z. Eczeem).

De behandeling richt zich naar de omstandigheden van ieder ge-

De dokter in huis

Sluiten