Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan eene omstandigheid, waarvan bij de bespreking der ruggegraatsverkromming geen gewag is gemaakt, moet hier bijzondere aandacht worden geschonken. Er moet namelijk op gewezen worden, hoe schadeijk het onderricht in' handwerken voor kleine meisjes op school s, nog meer echter het vervaardigen van handwerken thuis. Tegen de loodzakelijkheid van het leeren dézer kleine bekwaamheden is weinig n te brengen, zoolang dit in bescheiden omvang geschiedt. Het wordt

Fig. 723. Fig. 724.

Het ontstaan der ruggegraatsverkromming door het verkeerd liggende schrift.

(Ligt het schrift te ver op zijde, dan buigt de ruggegraat naar de tegenoverliggende zijde.)

echter dikwijls op onverstandige wijze overschreden, omdat de waarde van zelf vervaardigde handwerken buitengewoon overschat Wordt. Wie bijvoorbeeld gadeslaat, welke reuzensommen aan arbeid, lichaamskracht en gezondheid alleen al met het kerstfeest voor naai-, borduur-, haak- en breiwerk worden uitgegeven, moet het duidelijk worden, dat hier het kostbare goed der kinderlijke gezondheid onverantwoordelijk wordt verkwist. Urenlang neemt het kind eene gebukte houding aan, verhindert zijne longen het vrije ademen en spant zijne spieren op onnatuurlijke wijze in. Het gevolg is slechts te dikwijls verkromming van den ruggegraat en van de borstkas.

De dwaze gewoonte der zelfgemaakte handwerken door kinderen — volwassenen mogen hunnen tijd, als zij dien niet beter kunnen besteden, daaraan offeren — is reeds lang tot ondergang gedoemd. Luxe arbeid mag niet met de gezondheid der kinderen worden betaald, en

Sluiten