Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verwisselen van de kleinere lakens, de zoogenaartide steek lakens, geschiedt het beste door het wegtrekken van het oude en het van de zijde onderschuiven van het schoone laken. Men doet dit, door den zieke iets op zijde te leggen, het weg te nemen laken oprolt en het schoone laken, dat eveneens opgerold klaar wordt gehouden, tot in het midden van het bed afrolt (z. Fig. 740).

Dan legt men den patiënt voorzichtig op de andere zijde, trekt het gebruikte laken snel weg en rolt nu het schoone af. Wanneer dit eenigszins handig gedaan wordt, dan is dit verwisselen in eenige minuten geschied. Fig. 741 toont een andere manier om het laken te ververschen aan, die vooral voor groote bcddelakens geschikt is, daar het zeer moeilijk

Fig. 7-11. Hoe men het laken verschoont.

is om deze in de lengte op te rollen. Bovendien heeft deze methode het voordeel," dat dit door eën persoon gedaan kan worden. Het beddelakeri wordt van de beide uiteinden af opgerold, na verwijdering van het oude laken dwars onder den rug van den zieke geschoven en dan naar boven en naar onderen uit elkaar gerold, waarbij het bovenlichaam en de beenen voorzichtig worden opgeheven.

Hoe moet men den zieke oplichten en dragen? Het oplichten van een zieke is een taak, die uiterst voorzichtig moet worden uitgevoerd. Het lichaam moet steeds van onderen en met plat uitgestrekte handen worden aangevat en aanraking van iedere pijnlijke plaats worden vermeden. Heeft de verpleegster geen hulp bij het oplichten, zoodat zij geheel alleen de zieke moet opnemen en dragen, dan kan zij deze taak door een bijzondere greep verlichten (Fig. 742)- Zij schuift één arm

Sluiten