Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den rug van den zieke, den andere onder het een weinig opgeheven dijbeen en licht nu het lichaam zoo hoog mogelijk op. Is de zieke bij

bewustzijn en krachtig genoeg, dan omvat hij tevoren den hals der verpleegster, waardoor haaide last bui¬

tengewoon lichter wordt

gemaakt. Het is totaal verkeerd zieken onder de armen en beneden de

knieschijf aan te vatten, daar

men zich daardoor de taak veel zwaarder maakt (z. tig. 744).

Is het lichaam zoo zwaar, dat men daarover niet genoeg macht

Fig. 742. Hoe men een zieke moet dragen en oplichten, als men geen hulp heeft.

Fig. 743. Het opheften door twee persoaan.

eeft, dan moet men hulp nemen, die den zieke al naar het noodig is an het hoofd, lenden en beenen ondersteunt, doch steeds aan dezelfde

Sluiten