Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 791. De gebruikelijke moederspuit. (Minder practisch.)

en de kraan wordt opengezet. Het uitstroomende water dringt dan tot diep in df> scheede en bespoelt het geheele slijmvlies.

Bijzondere voorzorg vereischen de heete scheedespoelingen, zooals deze tegen bloedingen der baarmoeder worden gedaan. De scheede zelf kan wel is waar groote

hitte verdragen, doch het heete water (50° C) doet de uitwendige deelen zeer pijnlijk aan. Om dit te voorkomen, gebruikt men het in Fig. 793 afgebeelde apparaat. De scheedespuit is door een peervormig omhulsel omgeven, dat de scheede uitrekt en zich dicht tegen haren wand aandrukt, zoodat deze door het heete water niet wordt aangetast. Ter bescherming van de uitwendige deelen dient de tweede afvoerbuis, die van een gummislang is voorzien, waardoor het water direct naar buiten wordt geleid. Het apparaat staat, zooals iedere andere

moederspuiten, die scheedespuit, door een lange gummislang met een eene rijkelijke spoe- irrigator in verbinding.

hng mogelijk maken. jje 00g<i0UCj,e> Het besproeien der oogen en

van het voorhoofd met frisch water doet dikwijls voortreffelijke diensten, doch mag alleen op geneeskundig advies wor-

rlon iilfrrAiTAA* J /4<-> J ~

TT" rrr»o * , , , , , . & UilgCVUCIU, UdclI UC

Fig. 793. Apparaat tot heete uitspoeling der scheede. ^ j . . ,

m PI" rlfy nAll^ho TrorKrtn

xxiti, Vit UUUU1C VCIUUIl"

den bloedsaandrang licht ernstige gevolgen kan hebben. Fig. 794 toont het apparaat, waartoe slechts een kom voor de vloeistof noodig is om direct gebruikt te kunnen worden. Men moet sr aan denken, dat de kom niet te hoog mag staan, om geen al te sterken druk op de oogen uit te oefenen. Voor het geval na het openzetten der kraan het water er niet direct uitsproeit, moet men het door het zeefje met den mond opzuigen, waarna de douche direct begint.

Indruppelingen in het oog worden het best met den oogdruppelaar (Fig. 795) gedaan, die uit een spits toeloopend glazen buisje en een daarop gestoken van boven gesloten gummibuisje bestaat. Dit buisje dient om de vloeistof op te zuigen. Men drukt het met twee vingers tezamen, doopt het in het medicijnfleschje, breekt de drukking af tot het de voor-

Sluiten