Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 823. Rompbad.

wendt, echter niet als alleenzaligmakende methode, doch in de daarvoor in aanmerking komende gevallen, want het vasthouden aan een

eiiKeie meuiuuc

beteekent schending en opzettelijke beperking der geneeskunst.

De wijzen der waterbehandeling zijn zeer menigvuldig: omslagen' en inpakkin¬

gen, die wij reeds in het vorige hoofdstuk hebben leeren kennen, baden, begietingen, douches en afwrijvingen.

Baden. Het gebruik van baden geschiedt in zooveel verschillende vormen, dat daaruit een volmaakt systeem is ontstaan, waarin wijze, duur en temperatuur van het bad hunne bijzondere beteekenis hebben.

Hoe minder verschil er tusschen de warmte van het lichaam en van het water is, des te geringer is de prikkel van het bad op het organisme 0f — juister uitgedrukt — op de huid. Den sterksten prikkel oefent koud water uit, welks werking op de huid door een spoedig rood worden bemerkbaar is.

Het meest worden warme baden van gemiddeld 28° R ol 35" C

genomen. Hoogere of lagere warmtegraden, voor zoover het verschil meer dan 2° naar boven of naar beneden bedraagt, moeten slechts op geneeskundig voorschrift genomen worden, daar zoowel te heete

als te koele baden schadelijk kunnen zijn. Alle baden moeten steeds vóór een maaltijd worden genomen.

De volbaden zijn voor het geheele lichaam berekend en oefenen de gelijkmatigste werking uit. Zeer heete volbaden veroorzaken ech-

l<ig. 824. Zitbad.

Sluiten