Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste hulp bij ongelukken.

^ c—) i—n

JjPlI 'i z'in dagelijks cn ieder uur door gevaren bedreigd, die /ffejll Jrab'. I ons kunnen overvallen, voor dat wij er op bedacht zijn.

I ^et ongelu'< °P z'ch zelf reeds beklagenswaardig, zoo is dit dikwijls nog meer hef geval, indien de verongelukte ™ zonder vakkundige en onmiddellijke hulp blijft. Tallooze ongevallen hebben alleen om deze reden een ongelukkig verloop, omdat de meeste menschen, niettegenstaande de grootste bereidwilligheid om te helpen niet veten, hoe zij het moeten aanvangen.

Verwondingen.

Al naar den aard der verwondingen onderscheidt men twee groepen: kneuzingen en wonden.

Onder kneuzing of contusie verstaat men verwondingen van het weefsel door stomp geweld, waarbij de huid behouden blijft, doch de bloedvaten verscheurd worden. Deze soort van verwondingen wordt door stoot, slag en val veroorzaakt en komt zeer dikwijls voor. De gevolgen bestaan uit de bekende blauwe plekken, die later geel cn groen worden en niets- anders zijn, dan bloeduitstortingen onder de huid. De verkleuring wordt door de chemische verandering der bloedkleurstof bewerkt. Langzamerhand wordt het uitgestorte bloed opgeslorpt, waf r nede de oude toestand weder hersteld is.

Bij deze lichte verwondingen is het gewoonlijk overbodig om in te grijpen. Alleen als eene zwelling in den vorm van een buil daaraan is verbonden, drukt men er een kouden omslag of het lemmet van een mes tegen, om door den druk en de koude het verdere uitstorten van

Sluiten