Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geluk m een stad voor, dan haalt men uit de dichtstbijzijnde apotheek watten en

bekleedt daarmede de spalk. Is i men echter van eene bewoonde streek verwijderd, dan behelpt men zich met een

kleedingstuk

Fig. 889. Carton als armspalk.

(Naar Ksn^arch.)

Fig. 890. Stok en parapluie als spalk.

(Naar Esmatch.)

er onder te pakken. In het bosch verschaft droog loof en mos eene voortreffelijke onderlaag. Ook stroo en hooi bewijzen voortreffelijke diensten, wanneer men dit verkrijgen kan.

Ter bevestiging der spalken neemt men, wat maar eenigermate voor het binden kan worden gebruikt: zakdoeken, halsdoeken, bretels, touw, enz. Tot het verbinden komt men zonder hulp slecht uit, daar het gebroken lid daarbij voorzichtig moet worden opgetild (Fig. 891). Men doet 'er derhalve goed aan, naar hulp om te zien. Een ge¬

spalkte arm legt men voor het transport in een draag-

doek, terwijl een gespalkt been met het gezonde wordt

samengebonden, om zooveel mogelijk eene

veilige ligging te verkrijgen (Fig. 892).

Fig. 891. Het aanleggen van een noodverband bij een gebroken been.

Tot het noodverband behoort echter nog buiten de spalk het bckleeden van de harde onderlaag en het vastbinden. Komt het on-

Fig. 888. Stukken van een houten kist als spalk.

Sluiten