Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornamelijk in China, groeit, welker wortel het geneesmiddel levert. Men kan ze op twee wijzen gebruiken: in kleine gedroogde stukjes of in tabletten. Er moet echter voor gewaarschuwd worden deze rabarber niet te dikwijls of uit gewoonte te gebruiken, daar dit ten slotte tot verzwakking van den darm leidt. Daarentegen kan zij als een goed purgeermiddel bij voorkomende gelegenheden worden aanbevolen.

De vuilboomschors wordt in het belang eener goede uitlooging gekookt. i—2 Theelepels worden in een kopje koud water opgezet en, nadat het water het kookpunt heeft bereikt, nog eenige minuten gekookt. Dan gi-et men de thee af, laat ze afkoelen en drinkt ze 's avonds voor het naar bed gaan. Zij kan naar verkiezing verzoet worden. Vuilboomschors is een goedwerkend purgeermiddel.

De sennebladeren veroorzaken licht buikpijn en worden derhalve gewoonlijk koud uitgeloogd, door ze één dag in koud water te laten staan. Zeer aan te bevelen is de volgende gebruiksaanwijzing: van twee eetlepels sennebladeren wordt een kopje thee gezet, die men goed laat trekken en dan afgiet. Dit zeer sterke extract vermengt men met het sap van een pond gekookte, van de pit ontdane pruimen, die men dan weder in de sap legt. De smaak is wel eenigszins bitter, doch de werking van dit mengsel, dat men als iedere andere compote gebruikt, is voortreffelijk.

De ricinusolie, uit de vruchten van den ricinusstruik geperst, is één der onaangenaamste purgeermiddelen, daar haar reuk en smaak walgelijk zijn. Niettemin kan men haar niet ontberen, daar hare snelle en —op.weinige uitzonderingen na —pijnlooze werking door geen ander middel kan worden vervangen.

Tegen den onaangenamen smaak worden allerlei middelen toegepast, namelijk door haar met andere vloeistoffen - koffie, melk, bier — te vermengen. Eveneens wordt zij in gelatinecapsules ingenomen. Deze laatste wijze is minder aan te bevelen, daar het doorslikken deitalrijke groote capsules even onaangenaam is, als het innemen der olie zelf.

De beste manier is om i —2 eetlepels ricinusolie in een breed en laag .kopje met evenveel heete koffie of heete melk te vermengen en dit mengsel zoo lang om te roeren, totdat de olielaag in zeer kleine druppeltjes veranderd is. Intusschen is de temperatuur der vloeistof ook voldoende afgekoeld, om ze snel in te nemen. Een slok heete koffie neemt den olieachtigen smaak bijna geheel weg. Indien zich neiging tot braken vertoont, drinkt men slokjes koude citroenlimonade en gaat plat liggen. Op deze wijze op de nuchtere maag ingenomen, werkt de olie spoedig en zeer toereikend. -— Aan kleine kinderen geeft men geen ricinusolie.

I >e dokter in buis

7 I

Sluiten