Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Purgeermiddelen.

Het getal der laxeerend ^werkende huis-, genees- en volksmiddelen is buitengewoon groot, nog talrijker zijn de medicinale purgeermiddelen. Door een gepast gebruik van de eerste, der diëthetische stoffen, die laxeerend werken, zullen wij de purgeerende medicijnen kunnen ontberen. Dit is van groot gewicht, want men moet bedenken: alle purgeermiddelen verzwakken den darm, maken het darmslijmvlies droog, onttrekken aan het bloed waardevolle sappen en verwekken in den loop van den tijd de ongemakken, waartegen ze worden ingenomen: verstopping, bloedstuwing in de poortader, aambeien, het verlies der regelmatige, van zelf komende ontlasting. Al deze medicinale purgeermiddelen zijn reeds hierom nadeelig. Hierbij komt nog, dat zij in steeds grootere hoeveelheden moeten worden ingenomen, om eene voldoende uitwerking te verkrijgen, daar men er, zooals dit met alles is, te veel aan gewoon raakt. Dit is ook het geval met lavementen, die eveneens een nadeeligen invloed uitoefenen, daar door het toepassen daarvan de zoogen. buikpers, eene voor de gezondheid van het lichaam onontbeerlijke functie, buiten werking wordt gesteld. Wij zijn buitengewoon rijk aan diëthetische stoffen met eene laxeerende werking: rijkelijke hoeveelheden vloeistoffen, vooral koud water, eetlepelwijze op de nuchtere maag of meermalen daags, zelfs ieder uur ingenomen; vloeistoffen, die suiker of zouten bevatten, werken nog laxeerender; fruit, honig, tamarinde, zuurkool, tarwebrood, roggebrood, broodpap, moutkoffie, veel groenten, haverdegort, havermeelpap, alle griessoorten, vijgen, compote, versche wortelen, salade, vette oliën (olijf-, lijn-, geen ricinusolie), boter, bouillon, melk (karnemelk, zure melk), een glas water met een thee- of eetlepel zout, voor of na het ontbijt snel ingenomen, een appel en een glas water om dezen tijd. In het algemeen moet men diëthetische stoffen als purgeermiddelen 's morgens vroeg gebruiken, daar hunne werking om dezen tijd zekerder is. Daarbij vergete men niet, dat, wanneer men probeert iederen dag op een bepaalde tijd ontlasting te hebben, in den regel geen purgeermiddelen noodig zijn. Ook moet men ter regeling van den stoelgang steeds de natuurlijke functiën aanzetten: lichaamsbeweging, sport, massage. In hardnekkige gevallen kan men zich helpen door een reeks spijzen of dranken, die niet tezamen passen, onmiddellijk na elkander te gebruiken, bijv. melk in verbinding met fruit, eene zoete spijs onmiddellijk na eene zure, of na pap, enz.

Een groot aantal planten (z. d.) werken purgeerend.

78*

Sluiten