Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden. Daarom zijn licht-, lucht- (ademhalings-) kuren, mineraalwaterkuren voor bloedvernieuwing geschikt.

Wie zijn bloed verbeteren wil, mag niets eten en drinken, dat het bloed slechter maakt. Ieder diëet, dat tot gisting en rotting in het darmkanaal leidt, verontreinigt het bloed, omdat de afscheidingsproducten in de darmen worden opgezogen en in het bloed worden overgebracht. Het diëet moet de darmwerking opwekken en de spijsverteringsorganen niet onnoodig belasten. — Verbazend groot is de verandering van het bloed, wanneer groote oppervlakten van het lichaam of het geheele lichaam met water worden behandeld, door romppakkingen, geheele afwrijvingen, hals- en volbaden, douches, enz. Terwijl bij gedeeltelijke afwasschingen slechts een verhoogde toevloeiing naar het behandelde • lichaamsgedeelte in aanmerking komt, treedt bij de algemeene, ingrijpende vormen van toepassing een soort nieuwvorming der bloedcellen op, waarmede het organisme wordt gevuld en daardoor eene bloedvernieuwing ondergaat.

Wie het bloed wil vernieuwen, moet het niet door het inademen van bedorven lucht vergiftigen, zooals dit gewoonlijk door tabak rookcri en gebrekkige luchtverversching geschiedt.

Braakmiddelen.

Vergiftigingen, keelziekten, vóór alles de croup bij kinderen kunner het gebruik van braakmiddelen noodzakelijk maken. Het eenvoudigste middel om braking op te wekken, is het kittelen van het keelgat mei een veertje, of men steekt den vinger in de keel.

Het beste braakmiddel voor kinderen is braakwijn, een mengsel dat men in drogistwinkels of apotheken kan verkrijgen, bestaande uil i deel braakwijnsteen op 250 deelen sherrywijn, dat men theelepelwijze inneemt, tot het begint te werken.

Voor volwassenen is braakwortel (Ipecacuanha), eene Braziliaan' sche plant, het best geschikt, en braakwijnsteen, een antimoonverbinding, die door den dokter meestal gemeensch; ppel jk worden voorgeschreven. Beide middelen vereischen voorzichtigheid, daar zij, in te groote hoeveelheden ingenomen, eene onaangename uitwerking kunner hebben.

Er is ook een gereed zijnde braakwortelwijn verkrijgbaar, die 3 gr braakwortel op 30 gr. sherry bevat en, theelepelwijze ingenomen, meesta na den vierden theelepel braking verwekt.

C^3

Sluiten