Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid den geheelen nacht om blijven. Mocht de patiënt voor het aanleggen huiveren, dan moet men borst en rug flink met de natte hand wrijven, om de reactie (z. waterbehandeling) op te wekken. Van groote waarde is de Schotsche omslag bij verkoudheid, die zich ,,op de borst heeft vastgezet", zooals men in den volksmond zegt, welke gesteldheid eene congestie (bloedsaandrang) naar de borst tengevolge heeft. Ook bij longtuberculose in ieder stadium verzacht de Schotsche omslag het hoesten, vermindert de koorts en het dikwijls zoo lastige nachtzweeten ert bevordert de genezing.

Een der werkzaamste hoestmiddelen hebben wij zelf bij ons. Het onderdrukken van den hoestprikkel onderdrukt dikwijls den hoest. Ook bij den kinkhoest kan men bij inschikkelijke kinderen in de meeste gevallen bevredigende resultaten van de wilskracht verwachten. Wanneer men zulke kinderen, in soortgelijke gevallen ook volwassenen, aanmoedigt om het hoesten te onderdrukken, dan worden de aanvallen meestal minder én blijven allengs geheel uit; in ieder geval heeft het betere resultaten dan een menigte andere middelen, die aan de mode onderhevig zijn.

Van de huis- en volksmiddelen tegen den hoest bevelen wij de volgende aan: warme slijmerige vloeistoffen in kléine hoeveelheden, altheawortelthee, een theelepel vol op een kopje heet water en y2 tot i uur laten staan, borstkruiden (z. d.J, moi.textract theelepelwijze, hoestbonbons, salmiakpastilles, niet te veel, alleen te nemen bij sterke hoestprikkeling. Selterswater met melk: men giet bij een half glas selter. water een kopje kokende melk en drinkt naar behoefte meermalen daags deze drank gedurende het schuimen, dat spoedig verzachting geeft; ook Emser pastilles verdienen wegens hun handig gebruik aanbeveling. Men vergete echter niet, dat het hoesten ter zuiverung der luchtwegen alsmede van tijd tot tijd eene diarrhee ter vernieuwing van het slijmvlies van het spijsverteringskanaal, een natuurlijk genezingsproces vormt, dat wij niet in zijn geheimzinnig verloop mogen storen, doch te allen tijde naar vermogen moeten ondersteunen (gezondheidsmaatregelen, die aan zichzelf overgelaten, voor het geheel van nut zijn, of ter genezing van het geheel naar den aard hunner gesteldheid moeten worden bevorderd). Worden de symptomen: braken, diarrhee, hoesten, echter te hevig, zijn zij nadeelig voor andere functiën of gewichtige lichaamsorganen, dan moeten die symptomen worden bestreden, verzacht, hunne uitbreiding, hunne doellooze reacties tot de juiste maat teruggebracht worden.

Het hoesten is in vele gevallen als een werkzaam beschermingsen verdedigingsmiddel van het organisme te beschouwen, geschikt om

Sluiten