Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens op de nuchtere maag een theelepel innemen. Wij zullen geen verdere middelen ter verkrijging van meer zog opnoemen, en wel om dezelfde redenen, als onder „Hoestmiddelen" is uiteengezet. .

GM

Voedingsmiddelen, kunstmatige.

De chemische industrie heeft een massa kunstmatige voedingsmiddelen aan de markt gebracht, daarbij van de veronderstelling uitgaande, dat enkele belangrijkere bestanddeelen van het bloed kunstmatig kunnen worden vervangen. Daaronder verdient lecitine, lecithol, eene bijzondere vermelding. Wij geven hier geen lijst van aan te • bevelen preparaten, daar wij anders vreezen, dat onze uiteenzettingen als reclame kunnen worden opgevat. Geneeskrachten, geen geneessappen! Al deze kunstmatige voedingsmiddelen hebben alleen waarde, wanneer de geneeskrachten er het hunne toe bijdragen.

Voedingszouten.

In onzen tijd, waarin bijzondere eischen aan de geestelijke prestaties worden gesteld en onze voeding steeds meer van de natuurlijke behoeften afwijkt en in het bijzonder steeds armer aan minerale stoffen is geworden, heeft men de beteekenis van licht verteerbare voedingsstoffen erkend en zijn er talrijke voedings- en versterkende middelen op de markt verschenen, die meestal uit dierlijke grondstoffen zijn samengesteld. De vervaardiging gaat meestal van het beginsel uit, aan het organisme zooveel mogelijk eiwit te geven, en in den laatsten tijd ook lecitine, alsmede het kunstmatig daarvan gefabriceerde opbouwmateriaal, het glycerine-phosphorzuur, tezamen met caseïne, de kaasstof der melk.

Al deze preparaten dragen toch in sterke mate het karakter van tiet kunstmatige en men begrijpt het natuurlijke, instinctieve verlangen van het publiek naar natuurreine versterkende middelen, die de onveranderde, oorspronkelijke eigenschappen van de grondstof volkomen hebben behouden, maar toch door menschelijke kunst zoodanig van de onverteerbare bestanddeelen bevrijd en geprepareerd zijn, dat sij bijna geheel door het organisme worden opgezogen en dit hoegenaamd geen werk doen verrichten.

Het tot dusverre het meest verwaarloosde, men kan bijna zeggen over het hoofd geziene soort van voedingsstoffen is het gehalte aan natuurlijke mineralestoffen (voedingszouten). Onze voeding heeft met betrekking tot het gehalte aan natuurlijke mineralestoffen buiten-

Sluiten