Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pijnstillende middelen.

Het is een goddelijk werk om pijn te verzachten, zegt Hippokrates, vooral door onschadelijke middelen, voegen wij er aan toe. Heete toepassing van licht, lucht en water, afzonderlijk of met elkander in verbinding, laten ons nergens in den steek, daar zij de gevoeligheid der zenuwen verminderen, de zenuwen verdooven en ter vervanging van morphine dienen. In vele gevallen is ook het hooger liggen —men denke slechts aan de weldaad daarvan bij pijn in de vingers tengevolge van den zoogenaamden vingerworm (panaritium) — van groot nut. De hitte van vlammen en de warmteuitstraling van een kachel of groote lamp, verzacht pijnen, wanneer deze van nerveuzen aard zijn, doch niet indien zij, zooals bij stekende hoofdpijn, op bloedsaandrang berusten, zie hoofdpijn.

Heet water. Men neemt heet water, zoo heet, als men dit maar eenigszins verdragen kan, en een zakdoek, handdoek of servet voor compres. Tegen maagkramp, koliek, helpt in den regel niets beter en sneller dan een handdoek, die, in heet water gedoopt, goed uitgewrongen, direct op de pijnlijke plaats gelegd wordt. Niet te hevige hoofdpijn houdt spoedig op, wanneer de hals en gelijktijdig ook de voeten met heet water worden gewasschen. Een soortgelijke verrassend goede uitwerking hebben omslagen met heet water bij long- en keelziekten, en vooral bij plaatselijke rheumatiek. Ook tandpijnen worden op-deze manier verdreven. Een in heet water gedrenkt stuk flanel, meermalen om den hals van een aan kinkhoest lijdend kind gewikkeld, brengt reeds na weinig minuten eene opvallende kalmeering teweeg.

Heete wasschingen met een spons hebben dikwijls nog meer uitwerking.

De heetwaterzak, een met heet water gevulde gummizak, werkt dikwijls voor langen tijd wonderlijk pijnstillend.

Zonlicht. Bijna alle dieren gaan, indien zij pijn of wonden hebben, in het zonlicht liggen.

Omslagen met water of nog beter met stoffen, die de warmte vasthouden, vochtigwarme omslagen met aardappelen, lijnzaad, Grieksch meel (Foenum Graecum) zijn voortreffelijke pijnstillende middelen. — Hetzelfde resultaat hebben zakjes met kruiden, kruidenkuren.

Electrisch licht als pijnstiller. Daar de toepassing van electrisch licht van dag tot dag toeneemt, moet er hier opgewezen worden, hoe gemakkelijk men het electrisch licht tot leniging van pijnen, vooral buik-, oor- en tandpijn, kan benutten. Men neemt een staande lamp zonder scherm met een kooldraadlamp van 16 kaarsen - sterkte

74*

Sluiten