Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den doek achterblijft. Ook kan worden aanbevolen het door te zeven mengsel in een tot zak gevormde doek te gieten en dan uit te wringen.

Extract, aftreksel. Onder dezen naam verstaat men dik geworden of door uitstooming dik vloeibaar geworden afgietsels of afkooksels, zoo dik als honing of bijna geheel droog. Hiertoe behooren de verschillende soorten moes: vlierbessenmoes, pruimenmoes, hondsroosmoes, enz.

Tincturen (kruidendruppels) zijn aftreksels van planten met sterken wijngeest of met zuidelijke wijnen, zooals Xeres, Malaga, Marsala, enz. De tincturen bevatten -bijna alle oplosbare genezende bestanddeelen der met wijngeest- of wijnachtige oplossing behandelde planten.

Het drogen der kruiden geschiedt bij matige warmte op droge en koele plaatsen. De gedroogde kruiden bewaart men in goed afgesloten bussen of laden.

Slikmiddelen verkrijgt men door chemicaliën en plantaardige poeders te vermengen en met een vloeibaar bindmiddel samen te houden. Voor bindmiddel dient water, honing, siroop, jeneverbessenmoes, vlierbessenmoes. Met honing of siroop aangemaakt wormzaad \ ormt een slikmiddel. — In de behandeling der dieren is zulks het meest geliefkoosde middel om in te geven. In dezen vorm van een stijve pap kunnen groote hoeveelheden worden toegediend, die de dieren zonder hinder van hoestaanvallen naar binnen werken.

Het verzamelen en bewaren van geneeskruiden.

Het verzamelen van kruiden is een werk, dat de gezondheid bevordert, vreugde en winst geeft, bespaart door het thuisbrengen van nuttige thee voor gezondheids- en geneeskundige doeleinden vele huishoudelijke uitgaven, en brengt zelfs menigen berg- en boschbewoner een aardige som in.

Het verzamelen van de bladeren van kruidachtige planten geschiedt nog voor den bloei; men snijdt de stengels tot op den grond af, ontdoet ze van de bladeren en begint ze ten slotte te drogen. Kleinere planten: sleutelbloemen, viooltjes en vele andere pleegt men na het afsnijden

geheel te drogen.

Bloesem en bladeren van struiken en boomen worden afgeplukt, waarbij men de takken zooveel mogelijk spaart; deze wijze van verzamelen is wel is waar wat moeilijk, maar het aftrekken van geheele takken is volstrekt af te keuren wegens het daaraan verbonden licht beschadigen der boomen en struiken. Voorts moet men zulke planten, welker bloesem men verzamelt, niet uit louter gemakzucht met wortel en al uittrekken, om er thuis de kopjes rustig te kunnen afplukken!

Sluiten