Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangen. Hooibloemen bewijzen ook goede diensten bij rheumatiek, jicht, maagaandoening, tegen zweren, open voeten, gezwellen en wonden, pijn en zwakte in de ledematen.

Hooibloemenhemd. Vooral bij kinderziekten aan te bevelen. Dit hemd van grof linnen moet tot aan de knieën reiken, zacht zijn, opdat het gemakkelijk aan- en uitgetrokken kan worden. Het hemd wordt, in een warm hooibloemenafkooksel gedoopt, uitgewrongen, opdat het niet meer druipt, en nadat de zieke het heeft aangetrokken, overal glad gestreken. De patiënt ontkleedt zich in bed, trekt het hooihemd aan, probeert armen en hals goed af te sluiten, wikkelt zich in een wollen deken, doch moet niet gaan zweeten, het bed moet dus het gewone aantal dekens behouden. Kan men het zweeten niet verhinderen, dan moet de zieke een been boven de dekens leggen; helpt dit niet, dan moet het hooihemd worden uitgetrokken en bij sterk zweeten eene geheele afwassching plaats vinden. Gewoonlijk behoudt men het hooihemd een half uur aan. Voorts vindt het toepassing bij verhardingen, verkoudheid, slechte spijsvertering, leverziekte, zweren, verval van krachten, bij kinderen tegen klierziekten, kinkhoest, asthma, verstikkings- en krampaanvallen.

Hooibloemen-voetbaden, heete (40° C), worden bij zweetvoeten aangewend, tegen beginnende waterzucht, moeilijke urineloozing; hooi» bïoemen-zitbaden tegen bloedstuwing in het onderlijf, gordeluitslag, gezwellen, zweren, verstopping, koliek en krampen.

Opgewelde hooibloemen (een kwartier lang kokend water op droge hooibloemen in een goed afgesloten pot) worden als compressen gebruikt. Zij worden goed uitgeknepen, blijven zoo warm, en komen op zieke plaatsen van het lichaam, die hiermede door doeken worden omwonden. Zij werken tegen gassen, maaglijden, ziekten der inwendige organen, zooals lever, nieren, enz. Hooibloemen mogen echter niet op open wonden komen, omdat zij te veel bloed op eene plaats samentrekken; zij moeten derhalve ook niet te dikwijls op dezelfde plaats gelegd worden. Ook zuur hooi kan tegen steenen en moeilijke urineloozing worden aangewend.

Hooibloemenzakjes. Waar hooibloemenbaden minder toepasselijk zijn, b. v. aan het hoofd, den hals, de knieën, enz., behelpt men zich met hooibloemenzakjes, die men op de volgende wijze vervaardigt, men legt een stuk flanel of een wollen doek gereed, zoo groot, dat men het zakje daarin kan wikkelen, dan maakt men een zakje van oud zacht linnen, zoo groot, dat men het zieke lichaamsdeel goed kan bedekken. In dit zakje stopt men hooibloemen, legt het op een tafel of een bank, overeiet het met kokend water tot het goed vochtig is, perst het met

Sluiten