Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voetbad, tot over de kuiten reikend; zoo mogelijk lavementen, later dagelijks de verlamde lichaamsdeelen in warme hooibloemen wikkelen. (Eén tot anderhalf uur.)

Twee tot drie uren daarna met koud water afwassehen of begieten. Al naar het bevinden ook hoofd- en voetstoombaden.

Acute bronchitis, borstcatarrh, luchtpijpcatarrh kenmerkt zich door koortsachtig hoesten met veel opgeven. Voorkoming: verharding. Geneesmiddelen: zuivere, gelijkmatig warme lucht, zweetdrijvende theeën, lindebloesem of vlierbladeren. Zwarte aalbessensap is ook zeer doelmatig.

Chronische bronchitis ontstaat uit de verwaarloosde acute.

Afvoeren, zie Purgeermiddelen onder Huismiddelen.

Alcoholvergiftiging.

Alcoholisme, onder welk begrip wij alle lichamelijke en geestelijke veranderingen samenvatten, die door de vergiftige werking van den alcohol in het menschelijke organisme worden opgewekt, is naast de tuberculose de meest verbreide volksziekte. Overal maakt zij zich bemerkbaar, in het jeugdige en in het familieleven, in den dagelijkschen arbeid en in de Zondagsviering, in de op de gezondheid betrekking hebbende en maatschappelijke omstandigheden, in de godsdienstige en zedelijke beschouwingen en toestanden. Ziekenhuizen en krankzinnigengestichten, gevangenissen en tuchthuizen zijn de uitmondingen van den "alcoholstroom.

Van het hoofd tot aan de voeten, van de huid'tot op de beenderen is er geen plek, geen orgaan, dat door den alcohol bij voortdurend en bovenmatig gebruik wordt ontzien. Maag en spijsverteringskanaal worden ziek, lever en nieren verschrompelen en verkwijnen, de bloedvaten worden broos, het hart vervet, zenuw- en hersensubstantie ondergaan ingrijpende veranderingen. Het lichaam gaat na eene langdurige lijdensperiode aan de langzame werking van den alcohol ten gronde.

Evenzoo wordt de meestal ongezonde en ziekelijke alcoholist vaker het slachtoffer van eene andere toevallig optredende ziekte; zijne licha' melijke zwakte maakt hem ook lichter vatbaar voor besmetting dan den gezonden en krachtigen medemensch.

Dat de abstinenten het grootste prestatievermogen bezitten, een geringer sterftecijfer aanwijzen, daarvan hebben wij bewijzen genoeg in de ervaringen der levensverzekeringmaatschappijen, in oorlog en vrede.

Als niet te vervangen drank in de plaats van alcohol dient goed drinkwater. Zoowel in den mond als in de maag koelt het water meer

78*

Sluiten