Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tsai- resp. Dijoaiontsteking.

Een verschijnsel, dat dikwijls den druiper begeleidt, ontstaan door het verder gaan van de ontsteking der urinebuis, eerst in den loop der derde of vierde week, soms nog later, opkomend. Wanneer de patiënt nog kan loopen, moet een draagbuidel (suspensoir) worden aangelegd, in ernstige gevallen rustig in bed liggen, ondersteuning van den bal door een ondergeschoven kussen of goed aangelegd verband van den bijbal. Zitbaden, al naar bevinden, een bedstoombad. Ook bij de ontsteking der oorspeekselklieren, bof (zie bladz. 299) komt balontsteking voor. Ook hier komen heete papomslagen ter oplossing van het gezwel, resp. om den etter te doen doorbreken, wanneer deze niet kan worden tegengehouden, tot hun recht.

Barlowsche ziekte, zie bladz. 972.

Basedowsche ziekte, zie bladz. 613.

Bedwateren

noemt men de gedurende den slaap voorkomende loozing van urine. Het is zeer dwaas om zulke kinderen te slaan en bij de schaamte ook nog de kastijding te voegen. Lichte gevallen genezen reeds door het hoog leggen der voeten, waardoor de lijdende plaats der blaas wordt verschoven. Behalve zwakte van de blaas zijn wormen, scrophulose, koppigheid, belemmerde ademhaling door den neus, phymosis (voorhuidsvernauwing) en onanie de gewone oorzaken. Daarnaar wordt de behandeling bepaald.

De Amerikaansche arts Dr. Carmichael moet in 25 gevallen deze kwaal door tinctuur van schaafstroo in korten tijd genezen hebben. Hij doet zes druppels van deze tinctuur in een wijnglas vol water en laat daarvan alle drie uren een theelepel vol nemen. Een kopje schaafstroothee voor het naar bed gaan is aan te bevelen.

Ten slotte zij nog op het St. Janskruid gewezen niet echter het vierhoekige, dat aan de slootkanten groeit — waarvan men overdag slokwijze een thoeaftreksel van 30 gram op een liter water neemt. Met duizendblad en lindebloesem in gelijke deelen vermengen. Hypnotische suggestie doet het lijden tamelijk zeker verdwijnen.

Beetwonden.

Deze ontstaan itieejtal door dolle diexen. Uitzuigen of uitbranden der wonden. Koude omslagen. Na den beet van otters direct zweetkuren, om het vergift tot afscheiding te brengen.

Sluiten