Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

braking maakt men koude omslagen op de maagstreek. Tegen den dorst citroenlimonade, slokwijze water of koude melk. De prikkeling om te braken of bij het bloedhoesten (in ergen graad bloedspuwing genoemd) poogt men te onderdrukken. Bij dikwijls terugkomend bloedhoesten moet men een vast verband in het midden van den bovenarm en dijbeen aanleggen, omdat daardoor eene stuwing in den bloedsomloop intreedt en de bloedtoevoer naar de longen wordt verminderd.

Bloedingen.

Bij bloedingen en bloedende wonden worden van oudsher koude omslagen toegepast. Men is echter intusschen tot de overtuiging gekomen, dat heet water eveneens bloedstillend werkt, dat het nog meer tot zuivering bijdraagt dan koud, en dat het door zijne temperatuur beter is voor de inwendige organen, dan de lage temperatuur. Heete inspuitingen (40—410 C) worden met goed gevolg toegepast bij inwendige bloedingen der baarmoeder en van den endeldarm; ook bij long- en maagbloedingen is dit doelmatig. Bij uitwendige bloedingen doen watten, in heet wate- gedoopt, vast op de wond gediukt, uitsteKende diensten.

Uitwendige bloedingen zijn gemakkelijk te herkennen. Aan inwendige zwar. bloedingen gaan meestal onmacht, bleekheid, koud zweet, duizeligheid, misselijkheid en krampen vooraf.

Het levensgevaar bij bloedverlies richt zich naar de hoeveelheid van het bloed en naar den tijd, waarin de bloeding voorkomt. Vrouwen verdragen grooter bloedverlies dan mannen. Zoo gevaarlijk als bloedingen ook in het algemeen zijn, kunnen zij toch ook eene gunstige uitwerking hebben. Dikwijls verdwijn^ hoofdpijn door neusbloeding, lijders aan aambeien voelen verlichting na eene bloeduitstorting der knobbels, neusbloeding bij uitblijvende mensfruatie werkt eveneens gunstig. Ofschoon bij sterkere bloedingen de dokter moet worden geroepen, kan toch ook de leek veel hulp verleenen, als hij volgende raadgevingen ter harte neemt: rustig neerleggen van den zieke, hooghouden van het bloedende gedeelte, los maken van benauwende kleeding, koele, zuivere lucht, afkoelende, bij voorkeur zuurachtige dranken — citroenen! -—, zoo mogelijk toepassing van koude, vast opdrukken van vochtig gemaakte watteproppen op de wond, het aanleggen van een noodverband — doeken, riemen, in geval van nood bretels — tusschen hart en wond— alleen bij slagaderbloedingen, waar het bloed met een straal uit de wond spuit.

Bloedsaandrang naar het hoofd, die zich kenmerkt door snelleren polsslag, opgewondenheid, oorsuizing, duizeligheid, herstelt men door heete zit-voetbaden, voetstoombaden,

Sluiten