Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water vluchtig afgewasschen, de vochtige doeken worden verwijderd, een wollen doek omgeslagen en wel zoo lang, totdat de zieke droog is. Wie geen inrichting om te baden heeft, kan inplaats van een heet bad en de inpakking een bedstoombad aanwenden.

In gevallen van aderen zonder voetzweeren kan men door het omleggen van een tricotverband de bezwaren verzachten en de verdere ontwikkeling der ziekte tegengaan. Zoo'n verband legt men 's morgens, voordat men opstaat, zorgvuldig aan, zoodat het nergens drukt en geen plooien vormt. Als men het verband 's avonds in bed afneemt, wrijft men duchtig de ledematen met natkoude handen en strijkt vooral naar boven naar het lichaam toe. Dan hult men het lid in een goed droog flanel los en warm in, hetgeen men er den geheelen nacht tot 's morgens omheen laat zitten.

Linnenverbanden of gummikousen zijn af te keuren, omdat de eersten door de hardheid van het weefsel te weinig meegeven, en de laatsten de afscheidingsproducten niet doorlaten. De eersten belemmeren de beweging, en de laatsten verzwakken het weerstandsvermogen der weefsels en doen derhalve de ziekte toenemen.

Kuitkramp,

treedt zelfstandig op na bovenmatige inspanning, vooral op la teren leeftijd. Goed uitstrekken van het door kramp'getroffen been, alsmede wrijven der kuit met de platte hand helpt alleen reeds, hetgeen zooveel meer waard is, omdat men het middel direct 's nachts, wanneer de kramp zich gewoonlijk voordoet, bij de hand heeft. Overdag past men als voorbehoedmiddel massage toe met inwrijvingen van arnicatinctuur. Somtijds is reeds het meermalen wasschen der kuiten met koud water voldoende.

Kwalijk ruikende adem, ontstaan door slechte tanden. Men neemt sinaasappelschillen, snijdt ze klein, giet er zuiveren wijngeest over en laat dit alles dan om af te trekken in een afgesloten glazen flesch op een warme plaats staan. Eenige druppels van deze sinaasappelschillentinctuur in het mondwater neemt den onaangenamen reuk weg. Ook salie en lavendelbloesem hebben eene soortgelijke werking. Alle soorten mondwater verschaffen geen beterschap, daar zij door hun sterken reuk den onaangenamen slechts over treffen.

Komt daarentegen de onaangename adem uit een bedorven maag voort, dan is pepermuntthee en thee van duizendguldenkruid aan te bevelen; eveneens fijn gesneden versche alsem, op de boterham gegeten.

Sluiten