Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misselijkheid.

Valeriaan (wortel), pepermuntbladeren, van ieder een theelepel op een klein kopje kokend water, 10 minuten laten trekken, met suiker goed heet drinken.

Moeilijke urineloozing zie blaas- en nierziekten, urineafdrijvende middelen, enz.

Nachtzweet.

Meestal een gevolg van longtering, lastig en uitputtend, probeere men door lauw afwasschen in bed, onder toevoeging van wat azijn, te verzachten. Inwendig saliethee (een hand vol bladeren op een liter).

Nachtmerrie.

De nachtmerrie is een soort van angstig droomen met het drukkend gevoel van eene last, die den adem beklemt en met verstikking dreigt, waarbij de onbeweeglijk liggende zieke gevoelt, hoe hij zich tevergeefs tracht te bewegen. Na eenigen tijd ontwaakt hij met een gevoel van bevrijding en willekeurige beweging, in den regel gaat het ontwaken echter ook gepaard met hevig zweeten, hartkloppingen, hoofdpijn en een gevoel van afmatting. De nachtmerrie schijnt in 't algemeen meer het symptoom eener stoornis in den bloedsomloop der longen en van het onderlijf, dan van eene hersenaandoening te zijn.

De naxhtmerrie doet zich meer in de eerste dan in de laatste uren van den slaap voor.

Oorzaken: Zekere prikkelbaarheid der zenuwen en de neiging daartoe. Bemoeilijkt ademhalen door het overdekken van den neus, het achteroverhangen van het hoofd, het gebruik van zwaar verteerbare spijzen, overlading van de maag voor het naar bed gaan, ingenomen medicijnen, enz.

Voorkoming der oorzaken, die den slaap kunnen storen. Tabak, koffie, thee, alcoholische dranken, enz. moeten vooral worden vermeden.

Navelontsteking van pasgeborenen, een gevolg van onzindelijkheid, wordt met warme omslagen behandeld, tot de komst van den dokter resp. van de vroedvrouw.

Nervositeit,

neurasthenie (zenuwzwakte', ziekelijke prikkelbaarheid, prikkelbare zwakte, vormt de ziekte van onzen tijd, den bodem, waaraan bij verdere ontwikkeling lichte en zware ziekten van het zenuwstelsel kunnen ontspruiten, den ondergrond, waarin zij wortelen. Als een zoodanige aanleg voor zenuwziekten doet de nervositeit, die men als den laagsten, de zenuwzwakte (neurasthenie), die men als

Sluiten