Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter bespoediging van de genezing der nlcera kan men deze aanstippen met een oplossing (1 °/o) van rnethyleenblauw.

Wanneer nadat de acute verschijnselen verdwenen zijn het tandvleesch gezwollen blijft, dan kan men met een 5 % tannine glycerine laten penseelen of met een oplossing van nitras argenti (1 %) aanstippen. Deze laatste wijze van doen heeft het nadeel, dat daardoor de tanden zwart worden, wat bijna niet is te vermijden.

De spruw worde behandeld met boraxglycerine of waterstofperoxyde. Men kan ook de mond uitspoelen met een 1 % oplossing van bicarbonas natricus.

Voor de snelle genezing van een stomatitis is dikwijls een algemeene behandeling veel belangrijker dan een plaatselijke. Men moet de voeding van zuigelingen en oudere kinderen zoo regelen als vereischt wordt voor de begeleidende voedingsstoring, (zie Ie deel voeding).

Met de stomatitis zelf moet men in zoover bij oudere kinderen rekening houden bij de keuze van het voedsel, dat slechts vloeibaar voedsel gegeven wordt, en geen zure vloeistoffen (limonade), daar deze pijn veroorzaken. Zuigelingen weigeren soms te zuigen en moeten dan met een lepeltje gevoed worden.

2. STORINGEN VAN DE DENTITIE.

MELKGEBIT. Een gezond, normaal kind krijgt de eerste tanden op den leeftijd van 6—8 maanden. Bijna altijd komen eerst dé twee middelste snijtanden in de onderkaak door, kort na elkaar, en volgen dan de vier snijtanden van de bovenkaak in de loop van de rest van het eerste levensjaar. Op zijn eerste verjaardag heeft het das 6 tanden. Daarna ziet men de twee laterale snijtanden in de onderkaak verschijnen en nu worden de hoektanden overgeslagen en breken eerst de eerste kiezen door. Als deze er alle vier zijn, zijn de hoektanden aan de beurt, maar voordat deze er alle zijn is het kind meestal ongeveer twee jaar oud geworden. De laatste vier kiezen kan men in de eerste vier maanden van het derde levensjaar verwachten.

Het spreekt vanzelf, dat dit schema lang niet door alle gezonde kinderen gevolgd wordt. Er zijn groote individueële verschillen, die vaak familiair zijn, wat betreft het tijdstip van tanden krijgen. Kinderen uit Indië afkomstig plegen hiermee vroeg te zijn. Ook van de genoemde volgorde wijkt menig kind af. Toch is er herhaaldelijk een zeer geringe ziekelijke storing oorzaak van het te laat tanden krijgen of van het onregelmatig doorkomen. Meestal

Sluiten