Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. ENKELE AEWIJKINGEN IN DE MOND, DIE DIAGNOSTISCHE BETEEKENIS HEBBEN.

Het onderzoek van de mondholte is voor de herkenning van tal van ziekten en afwijkingen van groote beteekenis.

Vanouds is het bekijken van de tong bij de medici in gebruik geweest, en iedereen kent de waarde, die aan een beslagen tong moet worden gehecht. Toch hebben ook gezonde kinderen, zelfs zuigelingen soms een beslagen tong. Bij zieke kinderen en vooral ook bij stomatitis is de tong sterker beslagen Men heeft zelfs voor vele infectieziekten een typische tong beschreven: bij febris typhoïdea een dik, geelachtig beslag, dat de punt en de randen vrij laat, bij influenza een blauwachtig wit beslag, bij scarlatina een dik wit beslag, dat spoedig door afschilfering loslaat, waarna een „frambozentong" overblijft.

Waaraan het beslagen-zijn van de tong precies is toe te schrijven is niet nauwkeurig bekend. Men weet, dat het beslag bestaat uit de verhoornde toppen van de papillae filiformes, waartusschen voedselresten blijven hangen en bacteriën gaan woekeren. De hoornlaag der papillae filiformes wordt voortdurend afgestooten door zuigbewegingen of het kauwen van vast voedsel. Wanneer het kind ziek is, wordt deze afstooting verminderd, omdat het minder eet. Daarbij komt hoogstwaarschijnlijk in vele gevallen een lichte katarrh van de mondholte, waaraan ook het slijmvlies van de tong deelneemt, en waardoor dit gezwollen is. Bovendien heeft de verminderde speekselafscheiding misschien eenige beteekenis ter verklaring van het ontstaan van het beslag. Vaststaat, dat men het mechanisch bij alle patiënten gemakkelijk kan verwijderen. Van groote beteekenis voor de diagnose van een exsudatieve diathese (zie deze Ie deel blz. 463) is de lingua geografica of landkaarttong, die zeer gemakkelijk is te herkennen en moeilijk met iets anders te verwarren is.

Ondergeschikte waarde heeft de lingua scrotalis x) die congenitaal en familiair is. De rug van de topg is doorploegd door min of meer diepe groeven, de tong zelf is grooter dan gewoon, bij het drinken van zure vloeistoffen wordt soms over een beetje pijn geklaagd.

De macroglossie ten slotte is een verschijnsel van het myxoedeem en mongolisme en zal daar besproken worden (deel II).

Soms ziet men bij kinderen een zwarte haartong, waarvan de oorzaak is de woekering van een parasiet, die zwart pigment vormt. (Roger).

Van de veranderingen van het overige slijmvlies van de mond, die voor de herkenning van ziekten bij kinderen van belang zijn,

') Comby, Arch. de médecine des enf. 1912, p. 161.

Sluiten