Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaat het verschijnsel van het ophoeren. De ructus, die voor den dag komen, zijn meestal zeer kwalijk riekend. Soms komen brandbare gassen naar boven. Het spreekt van zelf dat in den regel kinderen met een dergelijke stagnatie van maaginhoud zeer weinig eetlust hebben, en even gemakkelijk is het te begrijpen, dat obstipatie tot de verschijnselen van een musculaire insufficiëntie behoort. Bij de ernstigste vormen, waar zelfs de passage van vocht door den pylorus aanmerkelijk vermindert, ziet men oligurie optreden. Yan de onvoldoende voedselopneming is sterke vermagering het gevolg, terwijl de resorptie van toxische stoffen uit den bedorven maaginhoud de algemeene moeheid en slapte zal verergeren. Welke stoffen in dezen de hoofdrol spelen, is niet in bizonderheden bekend. Misschien komt aan het indol ook eenige beteekenis toe.

Het hier geschetste beeld van een insufficiënte ontlediging van de maag past op de ernstigste vormen van deze afwijking, die bij kinderen zeldzaam is. Vaak zijn de verschijnselen veel minder duidelijk en ontbreken in het bizonder de teekenen van een vergevorderd bederf van den maaginhoud. Met de anorexie, het volle gevoel in de maag afgewisseld met maagpijn, vormt het braken, dat zich met vrij groote tusschenruimten herhaalt, in die gevallen de voornaamste verschijnselen. Men moet om zich zekerheid te verschaffen van het bestaan eener gestoorde ontlediging van de maag het onderzoek uitbreiden met een Röntgenonderzoek (zie boven) en met eën maagsonde-onderzoek, waarbij wordt bepaald, of na de gewone tijd van 6 uur een bepaalde proefmaaltijd de maag heeft verlaten (zie boven). Steeds bedenke men dat periodieke schommelingen in de functie voorkomen, zoodat het wenschelijk is niet al te veel op de uitkomsten van een enkel onderzoek af te gaan.

DE AFZONDERLIJKE MAAGZIEKTEN. 1. MAAGCATARRH EN GASTRITIS.

SYMPTOMEN.

Onder de verschijnselen van een maagcatarrh staat de anorexie bovenaan in beteekenis. Deze anorexie is altijd aanwezig, en vertoont zich niet slechts als mindere trek in het eten, maar als een bepaalde afkeer van alles wat eten is. Reeds de geur van het eten maakt al misselijk. Soms wordt zuur drinken nog wel genomen, maar meestal aanvankelijk ook dit niet. De misselijkheid is de eerste dagen een onaangenaam verschijnsel. Van de oorzaken van de maagcatarrh en van de individueele gevoeligheid van het kind hangt het af, of het ook tot braken komt,

Sluiten