Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMEN.

Het allervoornaamste verschijnsel van een ulceratie van de maag is de bloeding, die zich in zeer verschillenden vorm kan openbaren. Herhaaldelijk gééft zij aanleiding tot een haematemesis, en is dit verschijnsel het eerste, wat de aandacht vestigt op het bestaan van een ulcus. Soms is een melaena het eerste symptoom, dat de inwendige bloeding geeft. Slechts zelden is de bloeding zoo abundant, dat er een acute anaemie optreedt met de typische symptomen, die elk groot bloedverlies vergezellen. Doordat het ulcus simplex zoo zelden bij kinderen voorkomt en dan nog bijna nooit heel duidelijke symptomen geeft, heeft het faecesonderzoek op bloed geen groote beteekenis.

Van de ulceraties, die tijdens een algemeene sepsis, bij scarlatina, diphtherie, mazelen e a. op kunnen treden, merkt men vrijwel nooit een ander verschijnsel dan de bloeding en evenmin ziet men deze bij de purpura. Daarentegen zijn de ulcera bij de gastritis, die optreedt na verbranding met caustica slechts een deel van het svmptomencomplex dezer aandoening (zie boven).

Het ulcus simplex kan in sommige gevallen als eerste uiting van zijn bestaan, behalve tot een bloeding, aanleiding geven tot een perforatieperitonitis. Zeer zelden is althans bij jonge kinderen de diagnose te stellen, door de typische pijn na het eten, die vermindert door het drinken van warme melk of alkaliën, en die door liggingsverandering is te beïnvloeden, door het bestaan \an een hypersecretie, waardoor het kind last krijgt van zure oprispingen en branden in de keel, en door het typische beeld op een Röntgenfoto (zie boven).

THERAPIE.

Over de behandeling van het ulcus simplex leze men leerboeken van interne geneeskunde na. Een korte beschrijving kan daarin geen inzicht geven, en het is hier niet de plaats daarbij

langdurig stil te staan.

Voor de andere vormen van ulceratie bestaat de behandeling afgezien van de bestrijding van de oorzaak (caustica, puipura) in de symptomatische behandeling van de bloeding en een voeding met kleine hoeveelheden melk. Algeheele voedselonthouding is minder goed. Bij abundante bloedingen brenge men de maagsonde in om de maag te ontledigen en tot contractie te brengen. Overigens geve men de gebruikelijke styptica. Bijv: voor een

Sluiten