Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meel, suiker of vet. Ook bij de gisting ziet' men $at teen darm!-1 catarrh die van andere oorsprong is, het terrein kölfl vioorbereidèto' voor een vermeerderde gisting. Een typisch voorbeeld' is dë dyspepsie, die door parenterale infectie optreedt, (zie dee'M^blz. 354')J

vfikhsvo nu>I auoln

OCCLUSIO INTESTINALIS. '

X ;■><)!' i';> 3» CM'. ÏO

AETIOLOGIB. oJrioola ook ri90

Een der voornaamste oorzaken, die bij kinderen tot een afsluiting van den darm leiden, is de invaginatie. Deze ontstaat? eens tijdens een heftige diarrhoe, maar meestal zonder bekende oorzaak. Zij komt het meest bij zuigelingen voor, maar ook bij öü'tï^re kinderen. Meestal begint ze acuut en geeft dan aanléidiHg 'tttë een typisch symptomenbeeld, soms ook is het begin slüipehd''èii verloopt de invaginatie chronisch, en dan is de ziekte véél iWéïlijker te herkennen. De plaats, waar de invaginatie optrefèVft in de meerderheid der gevallen de overgang van dundarm in' ®kdarm, maar ook een instulping van dundarm in dundarm is nïéï zoo zeldzaam, als die van dikdarm in dikdarm of eene, waarbij de appendix de oorzaak is van de invaginatie, die al of niet ztel'f naar binnen omgestulpt is. De ziekte komt tweemaal frequentér bij jongens voor dan bij meisjes. De afsluiting van den darm i^ meestal niet spoedig een complete, zoodat het fecaloïde braken in den beginne bijna nooit voorkomt.

Andere vormen van occlusio intestinalis zijn minder frequent bij kinderen. Men kan af en toe een ware verstopping zien, die het gevolg is van de aanwezigheid van een groot paket ascariden die in een kluwen dooreengestrengeld zitten en de darm kunnen afsluiten.1) Ook komt een dergelijke afsluiting voor bij kinderen, die haren plegen te eten, en waarbij de daarbij ontstaande haarbal niet voor den pylorus blijft liggen maar in den darm terecht komt. Dit zijn rariteiten, evenals de andere oorzaken van een verstopping van den darm door tumoren. Iets minder zeldzaam zijn de gevallen, waarin de occlusie het gevolg is van een af snoering van den darm door litteekenstrengen of adhaesies. Dit komt voornamelijk voor bij een chronische tuberculeuze peritonitis, maar kan ook na een appendicitis2) of andere locale ontsteking in de buik optreden. Zeldzaam zijn weer de gevallen, waarin een asdraaiing van de darm, een volvulus de oorzaak is van de occlusie, en ook een hernia incarcerata is bij jonge kinderen niet te rekenen tot

/

') J. Munk, Ned. Mnandschr. v. Verlosk. en Kindergen. 1919.

a) Gorter, ibidem 1919.

Sluiten