Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gewone oorzaken van een ileus, al komt ze veel vaker voor dan een volvulus.

Wel iets frequenter zijn ten slotte weer de gevallen, waarin een litteekenstenose, die na een tuberculeus, dysenterisch of typheus ulcus kan overblijven, aanleiding geeft tot een ileus. De aangeboren vormen van stenose en atresie voorzoover ze niet aan rectum of anus gelocalizeerd zijn, hebben ook als ze geopereerd worden een zoo slechte prognose, dat ze nauwelijks vermelding behoeven bij deze opsomming der oorzaken van een occlusio intestinalis.

SYMPTOMEN EN DIAGNOSE VAN EEN INVAGINATIE.

Plotseling zonder dat het kind te voren ziek was geweest, begint het opeens te braken. Dit braken treedt op onafhankelijk van de voeding en zelfs als men niets dan water geeft, houdt het aan. Daarbij wordt het kind bleek, gaat er slecht en ingevallen uitzien en schreeuwt van tijd tot tijd, alsof het pijn heeft. De temperatuur is niet of nauwelijks verhoogd. In de eerste uren kan nog normale ontlasting voor den dag komen.

Reeds bij deze verschijnselen moet men aan een invaginatie denken, en gaan zoeken naar de typische worstvormige tumor, die afwisselend meer en minder duidelijk wordt, en die ietwat pijnlijk is bij aanraking. Soms is rectaal onderzoek noodig om de tumor of 'zelfs het geïnvagineerde stuk te voelen. Niet in alle gevallen is deze tumor te voelen in het begin van de ziekte, en men moet niet in elk geval wachten met de diagnose totdat de tumor voelbaar is.

Even groote beteekenis voor de diagnose heeft de bloederige ontlasting. Meestal komt er niet alleen bloed, maar meer bloederig slijm voor den dag. Herhaaldelijk vindt men deze darmbloeding op het oogenblik dat men de vinger na rectaalonderzoek terughaalt. Dit verschijnsel, dat het gevolg is van een stuwing in het geïnvagineerde stuk heeft ook eenige tijd noodig om te ontstaan.

Men kan in sommige gevallen een zichtbare peristaltiek*) waarnemen, als men de buik nauwkeurig bekijkt op het oogenblik, dat het kind ligt te gillen. Dit verschijnsel zou zelfs aanwezig zijn als er geen tumor te voelen is en geen bloed in de ontlasting is voor den dag gekomen.

Van de vroegtijdige herkenning van de ziekte hangt de prognose en het succes van de therapie geheel af.

Aan zichzelf overgelaten, verloopt de invaginatie slechts bij uitzondering gunstig. Men kan in den aanvang nog hopen op een

') H. Appel. Arch. of Pediatrics, 1917 p. 7S1.

Sluiten