Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rotting en misschien de intoxicatie door een soortgelijke darminsufficiëntie als bij een oclusio intestinalis bestaat (Roger) om ten slotte nog een afzonderlijke plaats te geven aan die symptomen, welke rechtsstreeks het gevolg zijn van de infectie of intoxicatie, die ook de darmcatarrh deed ontstaan, dan verkrijgt men een nauwkeurig inzicht in de beteekenis der verschijnselen en kan met dit betere inzicht veelal zijn voordeel doen bij de regeling van de therapie.

DIAGNOSE.

Het gaat er bij het stellen van een diagnose darmcatarrh meestal om, uit te maken, of een diarrhoe bij een kind daarvan het gevolg is, dan wel of deze een andere oorzaak heeft. In dit opzicht heeft men te letten, of er slijm bij de ontlasting te zien is, of er buikpijn met meteorisme bestaat, de buik wat gevoelig is bij druk. Bovendien kan men naar secundaire symptomen zoeken, die kunnen bestaan in een vermeerderde gisting of rotting, in een glandulaire insufficiëntie, of abnormale doorlaatbaarheid van den darm, maar deze komen soms ook bij andere oorzaken van diarrhoe voor.

Is het niet duidelijk, dat de darmcatarrh de oorzaak is van de diarrhoe, dan gaat men verder zoeken.

Men kan dan vinden een amyloïde degeneratie, die nooit voorkomt zonder duidelijke oorzaak bestaande in een chronische ettering, een chronische tuberculose of congenitale syphilis en die bijna altijd gecombineerd voorkomt met andere localisaties van het amyloïd, die in de nier, in lever en milt kunnen gevonden worden en hun eigenaardige symptomen opleveren.

Soms is de oorzaak van de diarrhoe een darmtuberculose. Hoewel de aanwezigheid van tuberculeuze ulcera in den darm vaak goed verdragen wordt, ziet men daarbij herhaaldelijk heftige diarrhoe. Deze darmtuberculose is meestal secundair en men kan ook bij zijn patiënten in den regel wel vaststellen, dat er longverschijnselen aanwezig zijn, die aan de darmtuberculose voorafgingen. Is dit niet het geval dan vindt men dikwijls andere uitingen van buiktuberculose bij deze kinderen. Altijd zijn er algemeene symptomen van een tuberculeuze infectie aanwezig.

Is men dan tot de conclusie gekomen, dat er een darmcatarrh bestaat, dan dient te volgen een nauwkeurig onderzoek naar de mogelijke oorzaak. Hierbij — er is reeds op gewezen — moet men ook nagaan, in hoeverre nerveuze momenten van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van een diarrhoe. Maar bovendien moeten alle mogelijkheden woi'den nagespeurd, ten einde zekerheid te ver-

Sluiten