Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen, wat de oorzaak is, daar dit een basis voor de therapie is. Het groote belang van een aetiologische diagnose is in deel I bij de voedingsstoringen uitvoerig aangetoond. Maar ook dan moet men nog trachten te weten te komen, welke der bijkomstige syndromen aanwezig zijn, om daartegen de behandeling te kunnen richten. Het spreekt vanzelf dat deze diagnose slechts bij de chronisch verloopende vormen van darmcatarrh zoo in bizonderheden moet en kan worden gesteld.

THERAPIE.

De behandeling van de darmcatarrh bestaat in het geven van rust aan den darm en een locale behandeling van het zieke slijmvlies. Wat deze laatste betreft kan men geven verschillende tannine-praeparaten, waarvan tannalbine en tannigeen de meest gebruikelijke zijn. Men geeft hiervan aan een kind van 6 jaar 4Xdgs 500 mgr. Ook carbonas bismuthicus kan men af en toe met succes toedienen. Hiervan is een gewone dosis 3 X dgs 200 mgr. voor een kind van 6 jaar.

Indien er teekenen zijn, dat er een colitis bestaat dan heeft het groote voordeelen om de medicamenten per clysma te geven. Dan komt het meest in aanmerking tannine-clysmata van f %, waarvan men tweemaal per dag 100 c.M3. kan laten geven. Het gebruik van opiaten moet ik ontraden, omdat deze bij kinderen onberekenbaar werken.

Bij elke acute darmcatarrh en veelal ook bij het begin van een behandeling van een chronische vorm, zal men goed doen in de eerste 24 uur niets te geven dan water, slappe thee, rijstewater of als het kind slecht drinkt wat vruchtensap met water. Nadrukkelijk moet dan de moeder er op worden gewezen,^dat zij dien dag ook geen suiker mag geven, die zij zoo noodig door saccharine kan vervangen. De keuze van het voedsel voor de volgende dagen hangt in hoofdzaak af van de aanwezigheid van bijkomstige syndromen en storingen, alsmede van de oorzaak van de darmcatarrh. Onder verwijzing naar hetgeen reeds in het lste deel is gezegd bij de acute infectieziekten, de intoxicaties en de voedingsstoringen in het bijzonder, die bij zuigelingen voorkomen, heb ik hier daarover nog dit te zeggen.

Bij de gewone acute maagdarmcatarrh van oudere kinderen kan men in de meerderheid der gevallen succes zien, als men voor de voeding in hoofdzaak meelkost kiest. Men schrijft dus voor oud witte brood, beschuiten, rijst en derg. in water gekookt> bouillon, eikelcacao met water en slappe thee.

Gaat hiermee alles goed, zooals bij een darmcatarrh, die met

Sluiten