Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan in de urine in dit eerste stadium van de ziekte gemakkelijk galkleurstoffen aantoonen. Bijna altijd is nu ook de ontlasting ontkleurd en vallen alle reacties op galkleurstoffen in de faeces negatief uit. Het bloedserum bevat een zeer veel grooter hoeveelheid galkleurstoffen, dan normaal is en is daardoor groengeel gekleurd.

Na is de lever duidelijk gezwollen en te hard, en trekt deze hepatomegalie meer de aandacht dan de vergrooting van de milt.

Als gevolgen van de resorptie van gal is de pols nu verlangzaamd, en treedt huidjeuken op. Men meent, dat deze symptomen veroorzaakt worden door de galzure zouten, althans niet door de galkleurstof en heeft zelfs wel de opvatting verdedigd, dat bij de haemotytische icterus huidjeuken en polsverlangzaming niet worden waargenomen, omdat slechts extra hepatisch gevormde galkleurstof zonder andere galbestanddeelen in circulatie was

Bij dit jeuken ziet men bij sommige kinderen urticariaerupties optreden.

Het verloop van deze icterus catarrhalis is meestal zeer goedaardig. Bijna altijd is na een week de faeces weer door gal gekleurd en verdwijnt dan ook spoedig de galkleurstof uit de urine, terwijl de gele verkleuring van huid en slijmvliezen nog vrij lang daarna in geringen graad blijft bestaan. Soms duurt de icterus weken lang en spreekt men van icterus catarrhalis prolongatus.

Als uitzondering kan — bij neuropathe kinderen — het braken zeer hardnekkig zijn, of kan eenig ander verschijnsel ernstiger vorm aannemen. Soms is de temperatuur zeer hoog, en duurt deze koorts bijzonder lang. Soms is ook na een korte verbetering weer verergering waar te nemen. Maar behoudens complicaties, die zeldzaam zijn, is toch het ernstigste gevolg van de ziekte slechts een vrij belangrijke vermagering en slapte van het kind.

Men kan nog al eens waarnemen, dat meerdere kinderen in een huisgezin tegelijkertijd de ziekte krijgen, maar het is moeielijk te zeggen, of in die gevallen werkelijk van besmetting kan worden gesproken. Waarschijnlijker zijn de kinderen blootgesteld aaneen zelfde schadelijke invloed en daardoor tegelijk ziek geworden.

OORZAAK EN PATHOGENESE.

Het is niet waarschijnlijk, dat men eerlang zal vinden, dat een bepaalde microbe oorzaak is van deze ziekte, maar men mag verwachten, dat men, evenals tot nu toe reeds, dan weer dit dan weer dat microörganisme als oorzaak vindt. Tot nu toe worden

Sluiten