Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval van maagdarmcatarrh. Men begint 24 uur lang alle voedsel te onthouden, en geeft water, slappe thee of vruchtensap met water. Als het braken steeds terugkeert, dan zal men zwak alkalisch mineraalwater (Eau St. Galmier Badoit) geven of om te laxeeren Karlsbaderzout voorschrijven. Daags daarna geeft men dan weer kleine hoeveelheden dunne pap, beschuiten, oud witte brood en wat rijst. Zoodra de gal niet meer in den darm komt, moet men bij de keuze van het voedsel rekenen met de slechte vetsplitsing, die daarvan het gevolg is, en dus het vet uit het voedsel weglaten. Men schrijft dus als de toestand van maag en darm dit toelaat, afgeroomde melk en karnemelk voor.

Men moet bij de behandeling van deze kinderen veiligheidshalve nog met een andere indicatie dan de genoemde rekening houden, dat n.1. aan de functie van de lever, die bestaat in het onschadelijk maken van vergiften, minder hooge eischen worden gesteld. Reeds een voeding, die de darmcatarrh snel doet genezen, -werkt in deze richting, in zooverre als de door bacteries gevormde vergiften in mindere hoeveelheden naar de lever gaan. Bovendien zal men evenwel goed doen, om deze reden bouillon, vleesch en eieren te verbieden, waaruit door rottingsmicroben toxische stoffen gevormd worden, en dus bij de genoemde koolhydraten, karnemelk en afgeroomde melk, nog slechts groenten en vruchten toe te staan.

Het is vrijwel overbodig om te willen trachten de ziekte spoediger te genezen door desinfectantia, die de galwegen (of althans het duodenum) bereiken kunnen. Urotropine wordt met de gal uitgescheiden en zou dus in de eerste plaats in aanmerking komen, evenals do meer gecompliceerde verbindingen van deze stof.

Ook de toediening van cholagoga is niet noodzakelijk. Wil men ze geven, dan kieze men de laxeerende middenzouten (magnesiumof calciumsulfaat).

ICTERUS INFECTIOSÜS.

SYMPTOMEN.

Wanneer de verschijnselen van de icterus catarrhalis heftiger zijn, de koorts hooger is en langer aanhoudt, de pols frequenter en slapper is, de algemeene toestand veel sterker gestoord is, zoodat er nachtelijke onrust, slapeloosheid of delireeren optreedt, dan spreekt men beter van icterus infectiosus. Daarbij kunnen nog tal van andere verschijnselen de aandacht vragen, die alle bij acute heftige infecties voorkomen: pijnlijkheid in de spieren en in de gewrichten, albuminurie en andere teekenen van nephritis

Sluiten