Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen van do puberteit die zeer vroeg waren opgetreden weer teruggingen ').

In de beide laatste gevallen kan men door plaatselijk onderzoek meestal wel de vergrooting van testis, ovarium of bijnier vaststellen. Door een Röntgenfoto van de schedel en een onderzoek naai ceiebralo symptomen kan men vaak de diagnose van een tumor van de epiphyse tot zekerheid brengen.

BIJNIEREN.

Van de gevolgen van een aandoening der bijnieren zijn bij kinderen die van een insufficiëntie vrij goed bekend, terwijl de hypeifunctie ook voorkomt (bij nephritis chronica, bij tumoren) en geheel andere verschijnselen geeft dan bij volwassenen.

Indien men slechts rekening hield met het vanouds bekende ziektebeeld de ziekte van Addison, dan zou men moeten meenen, dat de aandoeningen van de bijnier bij kinderen zelden worden waargenomen. Daarentegen is er alle reden om te gelooven, dat een bijnier-insufficiëntie zich vrij dikwijls bij kinderen manifesteert, wanneer men met Sergent en Bernard 2) van meening is, dat bij tal van infecties en intoxicaties een acute hypoepinephrie de oorzaak van vele verschijnselen is, en men ook de lichtere vormen van de chronische insufficiënties weet op te sporen. Als rariteiten dienen nog genoemd te worden een aangeboren hypoplasie of aplasie der bijnieren, die vooral bij anencephalio en hj'drocephalus is waargenomen en een bloeding in de bijnieren, die vaak foudroyante verschijnselen geeft evenals het wegnemen van beide bijnieren bij proefdieren, en die' kan berusten op een heftige intoxicatie of een purpura.

De kennis van de ziekten van de bijnier baseert zich mede op de experimenteele pathologie. Weliswaar is het nooit gelukt om de ziekte van Aüdison met al zijn verschijnselen bij proefdieren na te bootsen, maar toch is ook deze ziekte door de experimenteele pathologie duidelijker geworden. Veel grooter is evenwel de steun, die proeven bij dieren hebben verschaft aan de opvatting, dat een acute bijnier-insufficientie de oorzaak is van heftige alarmeerende verschijnselen, die men bij sommige acute infecties of intoxicaties waarneemt. Deze komen in groote trekken overeen met de verschijnselen, die het gevolg zijn van een verwijdering van beide bijnieren. Wanneer men bij een dier de beide bijnieren w egneemt, dan ziet men na eenige dagen het dier ziek worden.

') cf. Biedl, Innere Sekretion, II. p. 257, 1913. -) Sergent et Bernard L'insuffisance surrénale.

Sluiten