Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN DE LARYNX

De larynx is een deel van het respiratieapparaat, waar de lucht door een enkele buis passeert. Een ziekte van de larynx kan daarom de verschijnselen geven eigen aan elke aandoening van het respiratieapparaat, zooals hoesten, plaatselijke pijn, terwijl een stenose gemakkelijk kan optreden, omdat de luchtweg ongedeeld is. Maar bovendien is de larynx het orgaan, waar de stembanden zijn opgesloten. Daardoor geven ziekten van de larynx symptomen, die voor dit orgaan typisch zijn: schorheid, en heeschheid van de stem, een schorre klank van de hoest, en vaak een eigenaardige stridor bij de ademhaling.

Bij kinderen is de verscheidenheid der larynxziekten niet zeer groot. Het meest komen voor de verschillende acute ontstekingen. Chronische afwijkingen, die door tuberculose en congenitale syphilis veroorzaakt worden zijn zeer zeldzaam. Tumoren: papillomen en fibromen kunnen ook bij kinderen voorkomen: ze geven als verschijnselen een schorheid, die toeneemt en soms zelfs aphonie, terwijl vooral tijdens een acute laryngitis aanvallen van benauwdheid kunnen optreden, die wel eens tracheotomie noodzakelijk maken. Door ontstekingen in de omgeving of door te warm drinken en eten of inslikken van bijtende vloeistoffen kan een glottisoedeem ontstaan. Dit kan voorkomen als uiting van een angioneurotisch oedeem, of bij een algemeen oedeem tengevolge van nephritis. Corpora aliena kunnen bij kinderen in de larynx blijven en acuut gevaar voor verstikking doen ontstaan. Zijn ze klein, dan went de larynx eraan, en geven ze behalve heeschheid weinig symptomen. Aanvallen van laryngospasmus door tetanie komen bij kinderen zeer veel voor, en zijn gemakkelijk te herkennen, (zie epitheellichaampjes II, blz. 179).

De dyspnoe, die bij larynxziekten voorkomen kan, is gekenmerkt door een zeer lang inspirium, en kort expirium, door de inspanning der auxiliaire ademhalingsspieren: do scaleni, sternocleidomastoidei, pectoralis maior en minor, serratus anticus major, en de extensoren van de wervelkolom. Ook de neusvleugels worden opengesperd, en de larynx wordt naar boven getrokken.

Hier vinden slechts een plaats de afwijkingen van de larynx, die bij kinderen veelvuldig voorkomen en zonder kennis van de

Sluiten