Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

coördinatie der ademhalingsspieren moet worden aangenomen ter verklaring.

De oorzaak van de afwijking is geheel onbekend. Het schijnt niet, dat ze familiair voorkomt. Evenmin ziet men vaak andere congenitale misvormingen bij deze kinderen.

PROGNOSE.

De prognose is in het algemeen goed, zoodat men de ouders, die zich meestal ongerust maken, kan gerust stellen. Slechts moet men zich herinneren dat het verloop van een pneumonie of bronchitis, en a fortiori van een larynxdiphtherie vaak ongunstig is bij deze kinderen. Daarom geeft men de ouders de raad zooveel mogelijk er voor te waken, dat het kind in zijn eerste levensjaar buiten aanraking blijft van andere, verkouden of zieke, menschen.

DIAGNOSE.

De herkenning van de afwijking is in een typisch geval zeer gemakkelijk. Men kan ze verwarren met een stridor, die het gevolg is van een compressie van de trachea door een thymushyperplasie. Maar deze bestaat zelden van af de geboorte, daarbij is ook de expiratie niet normaal, is het kind meestal benauwd en vindt men een demping op de typische plaats of een schaduw van typische vorm op de Röntgenfoto. Andere congenitale afwijkingen, zooals een driehoekige membraan aan de voorkant tusschen de stembanden geven slechts heescliheicl. Tumortjes zooals fibromen e. a. komen niet aangeboren voor. Bij sommige zuigelingen vooral bij mongolismus bestaat vaak een eigenaardige snorkende respiratie, die evenwel het gevolg is van een vernauwing van de achterste neusopening, en die misschien soms ook nog verergerd wordt door de aanwezigheid van adenoïden. Maar in die gevallen is het geluid anders, houdt het kind de mond open, hoort men het duidelijk in de keel ontstaan.

2. LARYNGITIS.

a. LARYNGITIS CATARRHALIS.

Een acute laryngitis ontstaat door dezelfde oorzaken als een coryza of angina, waarmee ze meestal tegelijkertijd voorkomt. Inhalatie van stof en te veel schreeuwen of hoesten kunnen het optreden ervan bevorderen. Merkwaardig is, dat sommige kinderen steeds weer, als ze verkouden zijn, of als ze mazelen hebben een laryngitis krijgen, en dat andere er van vrij blijven. Soms bestaat er benauwdheid bij (zie pseudocroup).

Sluiten