Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht is noodig om een kinkhoest te herkennen, die begint onder de symptomen van een larj'ngitis. Indien men niet op deze gewezen wordt door een ander geval van kinkhoest in de omgeving van het kind, dan zal men door enkele kleinigheden soms geholpen kunnen worden. De hoest treedt 's avonds 't ergst op, begint zich al spoedig in afzonderlijke aanvallen te vertoonen, en de verschijnselen van ziek-zijn treden op den achtergrond, al is er vaak een verkoudheid met temperatuursverhooging te vinden. Ook een sterke lymphocytose kan de diagnose vergemakkelijken.

De prognose van een acute laryngitis is behalve bij jonge zuigelingen gunstig.

De therapie bestaat in bedrust, inhaleeren van stoom en warme natte omslagen om de hals. Men kan bij oudere kinderen vaak veel goed doen door de hoestprikkel weg te nemen met kleine giften codeïne. Hiervan geeft men aan een kind van 6 jaar bijv.

codeini. 5 mgr.

Sacchari 400 mgr.

M. f. pulv. d.t.d. n°. XII.

S. 3 d.d. 1 p.

Voor de therapie van larynxdiphtherie zie deel I, blz. 46.

Een chronische laryngitis is bij kinderen zeldzaam. Ze komt met chronische rhinitis samen voor. Ook tuberculose van de larynx ziet men zelden, nog het meest met phthisis pulmonum gecoms bineerd. Bij andere kinderen met congenitale syphilis zijn ook gummeuze zweren in de larynx beschreven.

h. LARYNGITIS STRIDULA, PSEUDOCROUP.

Een zeer typische afwijking, die evenals asthma bij nerveuze en exsudatieve kinderen voorkomt, is de pseudocroup.

SYMPTOMEN.

Het kind is rustig naar bed gegaan, en gaan slapen. Soms was het wel een of twee dagen al een beetje verkouden, soms ook niet. Plotseling, nadat het kind eenige uren geslapen heeft, worden de ouders opgeschrikt, doordat het opeens wakker wordt meteen heftige benauwdheid, waarbij het een schorre holle blafhoest en ook een schorre of aplionische stem heeft. Het kind is daarbij ook angstig en benauwd, er zijn duidelijke teekenen van een stenose van de larynx, maar geen cyanose. De aanval van benauwdheid duurt met perioden van verergering en verbetering eenige uren, meestal tot den vroegen ochtend.

Neemt men temperatuur op, dan vindt men vaak een normale

Sluiten