Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benauwdheid werd voorafgegaan door een reeks veranderingen, die groote gelijkenis vertoonen met die van een anaphylactische choc en precies overeenkomen met die van een aanval van paroxysmale tachycardie. Er bestaat een sterke daling van debloedsdruk, een zeer sterke leucopenie, waarbij procentisch de eosinophile en neutrophile cellen verdwijnen, en een verlangzaming van de bloedstolling. Hij spreekt van een crise hómoclasique.

Men zou nu kunnen meenen, dat ook de gewone asthma-aanval een analoog beeld vertoont en dat deze dus als anaphylactische reactie moet worden opgevat. Wat het antigeen is, dat de anaphylaxie geeft is dan weer onbekend. Misschien is dit bij kinderen van bacteriëelen oorsprong, omdat klinisch de aanval meestal bij een infectie aansluit. Dat het zenuwstelsel grooten invloed heeft op het ontstaan en verloop van etn asthma, is buiten kijf. Dit behoeft evenwel geen argument te zijn tegen de opvatting, dat de asthma-aanval een anaphylactische reactie is. Want in de dierproeven van Beseedka *) is de invloed van het zenuwstelsel op de anaphylactische shock even duidelijk. Zoo blijft de shock uit, als het dier in aethernarcose gebracht is.

PROGNOSE.

Een aantal kinderen met asthma heeft slechts enkele aanvallen, die elkaar met lange tusschenpoozen opvolgen. Bij andere zijn de recidieven talrijker. Dit hangt wel voor een deel van de onbekende factor, die de constitutie van het kind is, af. Maar voor een ander deel van de therapie. Hoewel het mogelijk is, dat een asthma het heele leven blijft voortbestaan, is de kans, dat het tegen de leeftijd van 10—14 jaar of al eerder geheel geneest, naar mij toeschijnt, vrij groot.

DIAGNOSE.

De herkenning van de eerste aanval, vooral als deze op zeer jeugdige leeftijd optreedt, is vaak moeilijk. Bij een volgende aanval, zijn het feit, dat het kind reeds vroeger eenzelfde ziekte heeft doorgemaakt en de kennis van het verloop van de eerste aanval in staat de diagnose zeer te vereenvoudigen. Men moet vooral een asthma aanval niet verwarren met een capillaire bronchitis of met bronchopneumoniecn. De onderscheiding daarvan is gemakkelijk, als men let op do incongruentie, die er bij asthma is tusschen de weinige afwijkingen bij auscultatie en percussie, de weinig hooge koorts en de geringe symptomen van

i) Anaphylaxie et anti-anapliylaxie. Paris 1916.

Sluiten