Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van kwaadaardig verloop worden gecompliceerd. Bij de mazelen kan men opmerken, dat in sommige epidemieën, tal van kinderen een capillaire bronchitis of bronchopneumonieën krijgen, terwijl op andere tijden deze complicaties tijdens een epidemie zeldzamer zijn. Men moet daarbij soms de verklaring zoeken in het gelijktijdig voorkomen van griepinfecties, die bij deze mazelen-reconvalescenten funest verloopen. Hetzelfde geldt voor de kinkhoest, waarbij de longcomplicaties, als ze eenmaal zijn opgetreden, soms telkens terugkeeren, daar de ziekte, die het terrein heeft voorbereid, blijft voortduren.

Een andere belangrijke factor, die het optreden van bronchopneumonieën in de hand werkt, is de slechte algemeene toestand van het kind. Het is geen toeval, dat deze bronchopneumonieën zoo dikwijls de doodsoorzaak zijn van zuigelingen, die lang gesukkeld hebben met allerlei voedingsstoringen of van kinderen, die door andere chronische infecties ten achter zijn geraakt. Men ziet dit vooral bij chronische pyelitis en bij pyodermie.

Stellig is ook de invloed van de constitutie groot. Het duidelijkst komt deze uit bij de pasteuze kinderen, of de kinderen met een status thymicolymphaticus. Deze dikke kinderen, die voor slecht observeerende ouders als een toonbeeld van gezondheid gelden, hebben tegen een lichte infectie zeer weinig resistentie en krijgen bij een lichte griep- of mazeleninfectie soms foudroyant verloopende bronchopneumonieën.

Ook misvormingen van de thorax, zooals deze zoo vaak na rachitis overblijven, kunnen tot het ontstaan van bronchopneumonieën krachtig bijdragen. Men vindt de afwijkingen, die men dan vooral gevaar loopt met atelectaseplekjes te verwarren, voornamelijk op de plaatsen, waar de excursie van de thorax het kleinst zijn, dus op het diepste punt van de zijdelings ingetrokken borstkas, buiten de mamillairlijn, in de 3e of 4e intercostaalruimte. Volgens Czerny is de hooge stand van het diaphragma, die bij rachitici en bij kinderen met een voedingsstoring bij ongeschikte voeding, voorkomt, de voornaamste oorzaak van de vatbaarheid dezer kinderen voor bronchopneumonieën.

DIAGNOSE.

Men kan de bronchopneumonieën verwarren met een acute vorm van tuberculose. Zoowel de miliairtuberculose van de long als de tuberculeuze bronchopneumonieën kunnen op de gewone bronchopneumonieën gelijken. Men zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

Ook een beginnend asthma kan met een capillaire bronchitis

Sluiten