Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch een uitzondering. Ook een koude rilling ziet men bij de kinderpneumonie niet dikwijls.

Onmiddellijk is de temperatuur belangrijk verhoogd; de eerste dag kan reeds do 40° worden bereikt. Een voortdurend hoog blijven van de koorts gedurende een week, of wat korter, is regel, maar de remissies zijn vrij groot, en het komt dikwijls voor, dat de temperatuur niet in één dag tot subnormale cijfers afdaalt, maar pas na 2 tot 3 dagen lang op de grilligste wijze te hebben geschommeld. Men kan wel zeggen, dat bijna altijd een subnormale daling aan het herstel van de normale temperatuur voorafgaat.

De pols is zeer frequent, overeenkomstig de temperatuur Als men de hoestprikkel, die van de pleuritis uit het begin van de ziekte afhankelijk is, uitzondert, dan is het hoesten in de eerste

Fig. 9S. Temperatuur bij pneumonie.

dagen geen verschijnsel, dat op den voorgrond komt. Men krijgt op zijn vragen aan de ouders, of het kind hoest, vaak een ontkennend antwoord. Veel meer valt op de kortademigheid, de benauwdheid en de cyanose, die evenwel niet erg sterk is. Ook neusvleugelademen is er altijd. Doordat het kind zich zeer ziek voelt, en benauwd is, ligt het soms op tj-pische manier voortdurend zacht te kreunen : reeds dit symptoom is voldoende voor een sterk vermoeden op een longontsteking. Een herpes is niet zoo erg frequent bij kinderen met pneumonie.

Als uiting van zwaar ziek zijn, weigert het kind van af de eerste dagen alle voedsel; slechts drinken wordt gretig genomen. Door de geringe voedselopneming is er meestal obstipatie.

Bij onderzoek van het bloed vindt men regelmatig een vrij sterke of sterke leucocytose, die wordt gevormd door polynucleaire neutrophile cellen.

Als nerveuze verschijnselen van de pneumonie kan men velerlei

Sluiten