Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vochtuitstortingen in de pleuraholte. Als men deze puncteert, dan vindt men steriel vocht, dat vrij helder is en enkele polynucleaire leucocyten bevat. Slechts af en toe ontwikkelt zich een etterige pleuritis, een empyeem, dat zich tijdens de hooge koorts kan ontwikkelen en dan de koortsdaling belemmert, of na de crisis optreedt, en dan weer een nieuwe temperatuursverheffing geeft. Er moet in die gevallen nauwkeurig worden onderzocht om teekenen van het emp.yeem te vinden (zie sereuze vliezen).

Terwijl bij pneumococcensepsis (zie deel I, blz. 226) ook een meningitis en een peritonitis of pericarditis vaak voorkomen, zijn deze ziekten als complicaties van pneumonie vrij zeldzaam.

PROGNOSE.

Met de restricties, dat een kind met pneumonie kans heeft op complicaties, die een veel minder goede prognose hebben, dat een slap en debiel kind de ziekte soms niet kan doorstaan, en dat er voor een kind met latente tuberculose gevaar bestaat voor activeering der tuberculeuze infectie, heeft de lobaire pneumonie een vrij gunstige prognose. De duur is korter dan bij volwassenen en ernstige teekenen van hartzwakte blijven meestal uit.

THERAPIE.

De behandeling van een lobaire pneumonie is zeer eenvoudig. Want men kan dikwijls volstaan met dezelfde maatregelen als bij de acute bronchitis zijn aanbevolen.

Slechts zelden is het noodzakelijk om de circulatie te bevorderen op de wijze, zooals bij bronchopneumonie beschreven is.

CHRONISCHE INTERSTITIEELE PNEUMONIE.

Cirrhose van de long, Bronchiectasen.

Deze afwijking is bij kinderen zeldzaam. Ze is bij hen hoogst zelden van tuberculose afhankelijk, en volgt meestal na acute of subacute longontstekingen of na pleuritis.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen zijn, dat het kind wat minder goed hard kan loopen zonder kortademig te zijn, dat het spoedig vermoeid is, af en toe kucht, en minder gezond is dan vroeger. Het is wat vermagerd, heeft minder eetlust en ziet er slechter uit. Koorts heeft het in den regel niet. Als het wat sputum ophoest, is dit niet zeer abundant en gewoon slijm-etterig.

Sluiten