Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich, als de juiste therapie uitblijft, een insufficiëntie van de long ontwikkelt. Het kind wordt cyanotisch, heeft een zeer oppervlak^ kige langzame ademhaling en gaat' stuwingssymptomen vertoonen. Dan vindt men bij onderzoek, beiderzijds achter onder, de gecollabeerde long.

De verschijnselen die men bij physisch onderzoek vindt in gevallen, dat een groot deel van de long is gecollabeerd, zijn zeer typisch. Juist tot het gebied van een hoofdbronchus beperkt, als de afsluiting daarvan de oorzaak is, of meer onregelmatig over de long veispreid, vindt men een afplatting en mindere excursie van de thorax met demping en bronchiaal of verzwakt ademgeluid en versterkte stemfremitus en bronchophonie, alsof er een infiltraat was, maar nooit zijn er rhonchi te hooren. De temperatuur van het kind is niet verhoogd, het kind is niet ziek, en hoogstens wat benauwd en kortademig, als er een vrij groot deel van de long is uitgeschakeld.

De verschijnselen bij kleinere atelectase-plekjes zijn niet zoo duidelijk. Wanneer men evenwel steeds bij het vinden van kleinere of grootere haardjes luchtledig weefsel in de long aan deze mogelijkheid denkt, zal men de diagnose dikwijls kunnen stellen. De grootste moeilijkheid is om bronchopneumonieën van de atelectasen te onderscheiden, die door broncheolitis ontstaan. Het \ erschil is, dat de ontstekingshaardjes op zichzelf ernstige verschijnselen van ziek zijn geven, en de atelectasen niet, terwijl men bij deze laatste afwijking misschien crepiteeren, maar nooit rhonchi zal vinden.

De pi OQtiose der atelectase hangt geheel af van de ernst der oorzaken.

DIAGNOSE.

Wanneer een groot deel van de long atelectatisch is zal men allereerst nagaan, of dit stuk bij eenzelfde hoofdbronchus behoort. Is dit het geval, dan zal men meestal een compressie van die bronchus als oorzaak moeten aannemen. Soms wordt deze oorzaak nog waarschijnlijker, doordat men stenosegeruischen heeft kunnen waarnemen. Behalve door zoeken naar de andere teekenen van bronchiale lymphklieren, tumoren van het mediastinum, van corpora aliena, trachte men door een Röntgenonderzoek verder te komen (zie ziekten van mediastinum). Vindt men een groot stuk long atelectatisch, dan moet men de oorzaak zoeken in een pleuraexsudaat of pneumothorax, waarvan in de anamnese soms de symptomen zijn terug te vinden en do restes nog aanwezig kunnen zijn (zie ziekten van de pleura).

Sluiten