Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in aanvallen optreedt. Men hoort van af de eerste levensweken of -maanden een stridor, die sterker is tijdens de inspiratie en ziet vaak intrekkingen van de onderste ribbebogen of van het jugulum. De aanvallen van hevige benauwdheid met verergering van de stridor, angst en cyanose zijn waarschijnlijk het gevolg van een plotselinge hyperaemie. Ze kunnen zonder aanleiding optreden of ook als het kind huilt of zich boos maakt; of door hyperextensie van het hoofd. Sommige kinderen slapen altijd op hun buik (zie ook ziekte van de thymus.)

Deze aanvallen zijn levensgevaarlijk en worden door de meeste schrijvers toegeschreven aan een compressie van de trachea. Ook compressie van de vena cava superior, van de N. recurrens vagi, en andere zenuwen kan aan een thymus hyperplasie te danken zijn.

Bij kinderen, die plotseling sterven naar aanleiding van een narcose, een klein chirurgisch ingrijpen of een koud bad of inwikkeling, of in de keel kijken, vindt men vaak een thymushyperplasie. Welk verband er tusschen beide bestaat, is niet zeer duidelijk.

THERAPIE.

De behandeling kan rechtstreeks tegen de ziekte gericht worden. Zijn er verschijnselen van stenose die zoo erg zijn, dat men spoedig hulp moet verleenen, dan zal men tot thymectomie advizeeren. Deze operatie is zeer eenvoudig, wanneer men zorgt de kapsel te laten zitten, en wanneer het overbodig is een tracheotomie te verrichten.

In chronische gevallen kan men kiezen tusschen een operatieve verwijdering van een groot deel van de thymus en een verkleining van het orgaan door Röntgenbestraling.x)

') Birk, Monatss. f. Kinderhlk. 1918.

Sluiten