Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij haardsgewijs myeloïd weefsel nieuw gevormd wordt.

Trachten wij toch achtereenvolgens aan te geven de teekenen van:

.1°. abnormaal sterke regeneratie van bloed;

2°. abnormale bloedsafbraak;

3°. reactie van enkele andere organen op de ziekteoorzaken.

BLOEDREGENERATIE.

De abnormaal sterke regeneratie van bloed verloopt bij kinderen — des te duidelijker, naarmate zij jonger zijn - onder geheel ander beeld dan bij volwassenen. Men ziet, dat de organen, die in de foetale tijd actief aan bloednieuwvorming deelnemen, deze functie gemakkelijk weer opvatten. Men ziet dit zelden vergezeld gaan van drukpijnlijkheid der beenderen. Dikwijls is een miltvergrooting het gevolg van de hyperplasie van de myeloïde elementen, die daarin nog aanwezig waren — een der eerste teekenen, en'kan ook een leververgrooting aan reprise van de myeloïde functie te wijten zijn.

Maar veel eerder en veel duidelijker is deze regeneratie van bloed af te leiden uit een morphologisch bloedonderzoek, Bij deze onstuimige productie worden ook onvoldoend afgewerkte cellen in circulatie gebracht en zijn daar de bewijzen van deze abnormale regeneratie te vinden. Men ziet kernhoudende chromocyten: normob last en bij elke anaemie van eenige beteekenis, en als de anaemie wat ernstiger is, komen al spoedig ook megaloblaslen voor den dag. Bovendien dragen enkele chromocyten zonder kern de kenmerken van hunne jeugd: öf doordat ze polychroinatophil zijn, dus niet alleen door eosine rose zijn gekleurd, maar meer blauw of grauw van tint zijn, óf doordat hun vorm grilliger is, poikilocytose of althans de onderlinge verschillen grooter zijn, anisocytose. Ook basophile korreling der chromocyten schijnt een teeken te zijn van abnormale regeneratie van bloed.

Een merkwaardig gevolg van deze regeneratie van bloed, die bij deze anaemie alleen noodig schijnt voor de chromocyten, is het optreden van een leucocytose, die dus het gevolg is van het meereageeren der leucocyten op de prikkel tot bloednieuwvorming. Het schijnt, dat bij kinderen de differentiatie tusschen de cellen diechromoeyten en leucocyten vormen nog niet zoo ver is doorgetrokken. Zelfs ziet men daarby een enkele maal een myelocyt verschijnen. De sterke leucocytosen, waarbij veel myelocyten in circulatie komen, moeten anders verklaard worden: ze zijn meestal het gevolg van infecties, die bij anaemische kinderen dikwijls voorkomen, omdat ze tot het optreden van de anaemie hebben

Sluiten