Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in het subcutane bindweefsel, waarboven de huid groen-geelpaars verkleurd is. Dikwijls — vooral bij de infectieziekten — kan men opmerken, dat de huidbloedingen omgeven zijn door acuut ontstoken weefsel of te zamen worden aangetroffen met huiduitslagen: vlekjes, papels, urticaria, oedemen of grootere huidmfiltraten. Dit wijst erop, dat in de laatste gevallen de bloedingen een meer locale oorzaak hebben en misschien afhangen van de aanwezigheid in de huid der microörganismen, die de ziekte veroorzaken (zie fig. 121).

Indien slechts huidbloedingen aanwezig zijn, dan spreekt men van purpura simplex, komen er bloedingen in slijmvliezen en uit andere organen bij, dan noemt men dit een purpura haemorrhagica. Daarbij kan men alle vormen van bloeding aantreffen: uit de neus, inde retina, uit^ nier, darm, maag, in tandvleesch, diep in de spieren, in longen, hersenen, meningen enz., maar het is opmerkelijk, dat de eene ziekte meer de eene, dan de andere meer de andere bloeding ten gevolge heeft. Trouwens ook de vorm der huidbloedingen verschilt bij de eene en de andere ziekte.

VORMEN.

1. PURPURA INFECTIOSA.

Hiertoe rekenen wij niet alle gevolgen van purpura, waarbij in het begin of in het verloop der ziekte bloedingen in huid of organen voorkomen, niet dus een meningococcie of variola, die met purpura wordt gecompliceerd en evenmin een sepsis, die behalve andere verschijnselen ook purpura geeft, maar alleen die ziekten, waarbij men geen bekende oorzaak vindt, en waarbij de purpura omlijst is door een reeks verschijnselen, zooals deze bij elke infectieziekte kunnen voorkomen.

Benigne vorm. Als de ziekte niet zeer ernstig verloopt, dan is het begin als van elke andere banale infectieziekte. De kinderen zijn hangerig en vervelend, moe, en klagen over pijn in de lendenen of in armen en beenen of over hoofdpijn. Zij hebben geen eetlust, braken soms of hebben diarrhoe. Ook een neusbloeding kan al spoedig optreden, maar dit is een zoo gewoon verschijnsel in het begin van vele infecties, dat het niet als iets bizonders opvalt. Daarbij is de temperatuur verhoogd (38°5—39°) en de pols frequent. Men vindt in de urine al spoedig wat albumen. In den loop van de eerste dagen, dikwijls op den derden ziektedag, wordt dan de ziekte in eens duidelijk, doordat er bloedingen optreden in de huid, soms ook in organen, maar deze komen meer voor bij de ernstige vormen.

Sluiten