Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Soms maken complicaties de ziekte nog ernstiger. Dit kan zijn, doordat de bloedingen op plaatsen optreden, waardoor gevaar ontstaat (meningen), of doordat de plaatsen der huidbloedingen necrotisch worden en dan geïnfecteerd worden, waarna phlegmonen en adenitiden ontstaan.

DIAGNOSE.

Men kan gemakkelijk een purpura infectiosa onderscheiden van een morbus maculosus Werlhofii, als men vasthoudt aan de ken-, merken dezer laatste ziekte, dat ze zonder koorts, zonder teekenen van algemeen ziek zijn verloopt, een purpura haemorrhagica is, waarbij uitgebreide huidbloedingen voorkomen, en minder bloedplaatjes aanwezig zijn. Verwarring met haemophilie is evenmin mogelijk, als men naar de familie van de patiënten infoimeeit, waarbij men dan te hooren krijgt, dat de mannelijke leden van de familie ziek zijn en dat de ziekte door de moeder wordt overgebracht. Bovendien vindt men daarbij als oorzaak v an de bloeding altijd een trauma, en is het typische, dat een klein wondje steeds blijft doorbloeden.

Voor Barlow's ziekte hechte men waarde aan den leeftijd en aan de voeding der kinderen. Deze ziekte komt slechts voor bij kinderen omstreeks 1 jaar oud, die uitsluitend gesteriliseerd voedsel gehad hebben. De localisatie der bloedingen in de oogkassen, aan de epiphysairgrenzen, subperiostaal, en om de tanden heen in het tandvleesch, is bovendien typeerend.

Maar moeilijker is herhaaldelijk de onderscheiding tegenover

geheel andere ziekten.

Reeds is gewezen op de groote moeilijkheid om vast te stellen, of bij een kind met purpura, een invaginatie de oorzaak is der buikverschijnselen. Men kan daarbij eigenlijk alleen afgaan op de vondst van een tumor, die de typische vorm, grootte en consistentie heeft van die van een invaginatie, waarbij men kan trachten om bij rectaal onderzoek de tumor te voelen.

Evenzoo is herhaaldelijk de diagnose van een infectieuze purpura tegenover een andere bekende infectieziekte, waarbij de purpura als min of meer belangrijk symptoom optreedt, zeer moeilijk. In het bizonder is dit het geval bij de meningococcie, die telkens weer voor purpura infectiosa is gehouden, totdat het verloop of de sectie anders heeft geleerd. Men hield dan de somnolentie, coma,en convulsies voor teekenen eener intracranieele bloeding. Ook een beginnende scarlatina of variola kan wel eens ,met purpura fulminans verward worden, en doodelijk verloopen, voordat de ziekte tot volle ontwikkeling is gekomen.

Sluiten