Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele myelocyt (0,5%) en meer kernhoudende chromocyten (5%) terwijl het haemoglobinegehalte en het aantal chromocyten verminderd zijn.

De stolling van het bloed is weinig onderzocht. Men vindt soms een weinig retractiele bloedkoek, meestal is alles normaal.

Als complicatie van de BAELOw'sche ziekte komen voor epiphysairloslatingen, die gemakkelijk te herkennen zijn aan de abnormale bewegelijkheid of door een Röntgenfoto. Typisch is ook de thoraxdifformiteit, die af en toe is waargenomen, waarbij multiple fracturen optreden op de grens tusschen ribbebeen en ribbekraakbeen, waardoor het sternum met de ribbekraakbeenderen in zijn geheel naar binnen wordt verplaatst. De thorax wordt daardoor in dorso-ventrale richting platter.

AETIOLOGIE.

De eenige oorzaak van de ziekte is het langdurig gebruik van gesterilizeerd voedsel, of juister, het gemis aan versch voedsel. Hoewel dit niet door iedereen wordt toegegeven, kan men ook na gebruik van gekookte melk scorbuut zien optreden. Veel eerder kan men dit verwachten, als de melk met een tusschenpoos tweemaal is verhit. En het is niet alleen de sterilisatie, die beteekenis heeft, maar ook de verschillende andere manipulaties, die men de melk doet ondergaan, maken de melk ongeschikter voor zuigelingenvoedsel. Vooral na langdurig gebruik b.v. van Backhausmelk of andere gemodificeerde melk heeft men veel scorbuut gezien.

PATHOGENESE.

Er zijn over de wijze, waarop de onthouding van versch voedsel tot het ontstaan van scorbuut leidt, zeer veel interessante onderzoekingen gedaan, waarvan hier enkele zullen worden meegedeeld.

Het is Holst en Fröhlich x) gelukt om jonge caviae een ziekte te bezorgen, die alle kenmerken van het infantiel scorbuut heeft, door ze 1 maand lang te voeden met brood of cerealiën. Deze eenzijdige voeding kan bij menschen ook scorbuut geven. Zelf zag ik een tweeling van 2 jaar scorbuut krijgen na uitsluitende voeding met gekookte rijst. Wanneer men evenwel aan de caviae tegelijkertijd antiscorbutica geeft, als kool, paardebloemen, wortelen, aardappelen, dan treedt de scorbuut niet op, en een bestaande scorbuut geneest. Door Hart 2) zijn dezelfde resultaten bereikt

1) Zeitsch. f. Hyg. u. Infkrh. 1912. Bd. 72 Hft. 1.

2) Hart & Lessing, Der Scorbut des kleinen Kinder 1913.

Sluiten