Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De cerebellair-atacticus staat wijdbeensch. Hij schommelt als hij van houding verandert, heen en weer, en schudt soms ook met het hoofd. De armen hangen van het lichaam of op zij. Bij het loopen worden de schommelingen erger, en kan hij de rechte lijn niet houden, gaat hij zwaaien. Sluiten van de oogen heeft geen invloed.

Toch zijn er ook in de geïsoleerde bewegingen kleinere storingen. Bij de fijnere bewegingen wordt de maat der uitslagen van de extremiteiten niet bewaard: er is dysmetrie.

Als hij een glas aanpakt of loslaat, wordt de hand te ver geopend; en wanneer hij de handen recht voor zich uitsteekt met de rug van de hand naar boven, en dan plotseling de handen proneeren moet, slaat de hand te ver door. Bij de kniehielproef blijkt de dysmetrie daaruit, dat de hiel naast de knie terecht komt. Duidelijk is deze afwijking slechts als de beweging op commando en plotseling gebeurt.

Snel elkaar opvolgende bewegingen (van pronatie en supinatie van de hand enz.) worden slecht uitgevoerd: adiadococinese (Babinski).

Spontane bewegingen geschieden discontinu, daardoor ontstaat een intentietremor, die optreedt bij het begin van een beweging.

Ook nystagmus en atactisch schrift behooren bij deze cerebellaire ataxie. De spraak is langzaam, scandeerend. Bij bewegingen, waarbij verschillende spiergroepen noodig zijn, is de samenwerking gestoord: asynergie. Zoo blijven bij een poging om nek en romp achterover te buigen de beenen geheel gestrekt, en als hij zijn voet op een stoel wil zetten, buigt de cerebellair atacticus eerst het been en strekt het dan uit.

Deze cerebellaire ataxie komt voor bij de hérédo-ataxie cérébelleuse van Pierre Marie, bij aandoeningen van het cerebellum of van de vei bindingsbanen naar het cerebellum, en ook bij de multiple sclerose.

Wanneer een tumor zich tusschen de kleine hersenen, de pons en het verlengde merg ontwikkelt, ontstaat een cerebellair ataxie met compressie van de acusticus, facialis of zelfs abducens en trigeminus.

4. LABYRINTH-ATAXIE.

Wanneer de N. vestibularis gelaedeerd is, ontstaat er een ataxie, die veel gelijkt op de cerebellairataxie. Dit is begrijpelijk, omdat de N. vestibularis of liever de kernen van Deiteks en Bechtejrew en de nucleus triangularis, waarheen deze zenuw verloopt, in verbinding staan met het cerebellum.

Sluiten