Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

De behandeling van de idiote kinderen moet zich ten doel stellen om zooveel mogelijk van hen terecht te brengen. Daartoe is heel dikwijls vereischt, dat het kind in een speciale inrichting wordt opgenomen. Dit is vaak nog te meer noodig, omdat het kind thuis onhandelbaar is en het geheele gezin onder de aanwezigheid van het kind gebukt gaat.

Met heel bizondere zorgen te besteden aan het onderwijs dat voor een groot deel practisch moet zijn, kan men veel meer van deze kinderen verwachten, dan als zij de gewone school moeten bezoeken, waar ze van het onderwijs niet profiteeren. Het spreekt vanzelf dat voor de zwaarste vormen van idiotie van onderricht geen sprake kan zijn.

\

Sluiten