Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele gevallen vrij geruststellend uitlaten, al moet men dan de mogelijkheid van herhaling in de eerste dagen nog openlaten. Veel hangt in deze gevallen af van de ingestelde therapie. Naar mijn ervaring zijn er weinig uitzonderingen op de regel, dat een latente tetanie bij kinderen beneden 2 jaar — tenzij chronische diarrhoe de oorzaak is — geneest een week na begin van de juiste behandeling. Deze bestaat in voorschrijven van kalk en phosphorlevertraan en van een voeding met gemengd voedsel zonder melk.

Zijn er meningeaal-prikkelingssymptomen, dan is de prognose nog dikwijls goed. Aangewezen is dan op therapeutische gronden een lumbaalpunctie te doen en deze zoo noodig te herhalen. Maar dit geldt alleen voor de lichte gevallen, waarbij geen echte meningitis en geen meningitis serosa bestaat, en het is in den beginne niet altijd heel gemakkelijk uit te maken, of de verschijnselen berusten op een dezer ernstige complicaties dan wel of ze slechts tot het gebied behooren, dat vroeger met meningisme werd aangeduid.

Naast nauwkeurig wikken en wegen van de beteekenis der verschijnselen, kan men door een lumbaalpunctie en een onderzoek van het vocht de diagnose vergemakkelijken.

Soms is het noodig om het kind zeer nauwkeurig te onderzoeken om uit te maken, dat de convulsies berusten op een organische afwijking van het zenuwstelsel. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken.

Een kind van 2\ jaar heeft telkens stuipen, die een minuut of 5 of een kwartier duren, waarbij het bewusteloos is, met armen en beenen trekt en schuim op zijn mond krijgt. Of het altijd in de ééne arm begint, zooals de moeder wel geneigd is aanvankelijk te verklaren, is toch niet zoo heel zeker. Achterlijk is het kind wel wat in het loopen, en het zou na een der stuipen, die het een paar maanden tevoren gehad had, een beetje met een der beentjes trekken bij het loopen. Daarentegen meent de moeder dat het verstandelijk goed bij is. Dit laatste moet bjj objectief onderzoek wel sterk betwijfeld worden, want het kind is veel te vrij in vreemde omgeving en maakt bepaald een licht imbecillen indruk, welke indruk allerminst verzwakt wordt, doordat het ons nationaal volkslied vlot achter elkaar zingt, een kunstje dat de moeder hem met trots laat vertoonen. Verder blijkt, dat het hoofd van het kind wel wat te groot is en eenigszins het model heeft, zooals bij lichte hydrocephalus voorkomt. In het voetje, dat na een der laatste stuipen wat slap was gebleven, blijkt een geringe hypertonie met verhooging der reflexen te bestaan en een reflex van Babinski zijn op te wekken, wat aan de andere kant niet gelukt.

Hier is ongetwijfeld een organische reden voor de convulsies aanwezig. Mogelijk is er een syphilitische infectie de oorzaak van, want naast enkele andere aanknoopingspunten voor deze diagnose, zijn er gezwollen lymphklieren in de plica cubiti te voelen. De reactie van Wasseemann was evenwel negatief.

Bij oudere kinderen staat men herhaaldelijk voor deze moeilijke beslissing, of de convulsies misschien op een organische

Sluiten