Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de aanval erg lang aanhoudt. Daarbij is steeds de temperatuur verhoogd en bestaat gevaar voor de ontwikkeling van een aspiratie-pneumonie

Heel vaak komt bij kinderen ook een „petit mal" voor. Hierbij ziet men het kind plotseling midden in zijn spel betrekken; het hoort even niet wat er wordt gesproken, en vertoont een déviation conjuguée, trekt even met de mond en na eenige seconden is alles weer normaal. Hiervan weet het kind niets. Soms wordt de aanval van petit mal wat ernstiger. Het kind heeft dan niet alleen een „absence", zooals de zooeven beschreven aanval gegenoemd word, maar kan opeens niet blijven staan, en zoodra het in elkaar is gezakt, is de aanval al voorbij. Men spreekt hierbij wel van vertigo epileptica, al voelt het kind zich niet duizelig, want ook hierbij weet het niet wat er gebeurt. Zeer moeilijk te beoordeelen zijn in het begin van hun bestaan de nachtelijke aanvallen. Men wordt het eerst op de gedachte gebracht doordat het bed af en toe 's ochtens erg in de war wordt gevonden en dat het kind diezelfde nacht zijn urine heeft laten loopen en dat er op zijn hoofdkussen een speekselvlek is te zien. Slechts observatie van het kind kan hier de beslissing brengen.

Bij de aanvallen die 's avonds optreden, waarbij het -kind een luide gil geeft alsof het angstig is en die op pavor nocturnus gelijken, is de diagnose vaak zeer moeilijk. Bij de epilepsie weet het kind niets meer af van de angst van de vorige avond, terwijl een gewone nerveuze pavor nocturnus soms nog wel herinnerd wordt. Voor de psychische storingen zie men leerboeken van psychiatrie.

Naar gelang er al dan niet symptomen aanwezig zijn, die op een organische ziekte van het zenuwstelsel wijzen, onderscheidt men wel een organische van een genuïne epilepsie, terwijl ook van syphilitische epilepsie wordt gesproken.

THERAPIE.

Bij de organische vorm van epilepsie wordt in sommige gevallen verbetering verkregen door het centrum van de motorische hersenschors te exstirpeeren. Deze operatie moet beperkt blijven tot die gevallen, waar duidelijk is uit te maken welk deel van de motorische schors een afwijking vertoont. Juist dit komt bij de kinderepilepsie nogal dikwijls voor.

De regeling van de voedig is volgens sommigen *) van groot belang. Men verbiedt alle vleesch en bouillon, laat alle prikkelende

') Cramer p. 174. Handbuch der Nervenkrankheiten im Kindesalter.

Sluiten