Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie uur. Het is noodig om daarbij ook hieraan te denken, dat het kind, voordat het 's ochtens leven in huis kan hooren, opgenomen wordt. Herhaaldelijk treedt de enuresis op, als het kind half ontwaakt is

Maar lang niet alle kinderen met enuresis hebben deze storing te danken aan een gebrekkige opleiding. Men moet steeds de urine onderzoeken, omdat vaak een lichte cystitis de oorzaak is. Ook plaatselijke irritatie door phimosis of vulvitis kan de aanleidende oorzaak zijn.

In sommige gevallen is de ziekte veroorzaakt door een myelodysplasie, waarbij het centrum in S III en IV onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen. Mij schijnt deze oorzaak van enuresis zelden voor te komen. Zij is door nauwkeurig Röntgenonderzoek van het sacrum waarschijnlijk te maken, omdat de meeste gevallen berustten op een spina bifida occculta. Hier is dus een parese van de sphincter de oorzaak. Voor een aantal andere gevallen van enuresis kan men aannemen dat een krampachtige toestand van de blaas de oorzaak is van de enuresis. Hoe dan de enuresis precies ontstaat is niet heel duidelijk. Want lang niet altijd vindt men de blaascapaciteit verkleind. Indien een conclusie ex juvantibus hier geoorloofd zou zijn, dan zou deze vorm van enuresis nogal eens voorkomen, aangezien belladonna vrij vaak tegen enuresis helpt. Ook heeft men de enuresis wel toegeschreven aan een hypothyreoïdie en voor die opvatting wederom het succes der opotherapie aangevoerd.

Adenoïden komen bij enuresis vrij dikwijls voor; succes na adenotomie blijft vaak uit.

THERAPIE.

De behandeling van de enuresis begint met de voorschriften zooals deze reeds hierboven zijn meegedeeld over de wijze, waarop een kind onderwezen moet worden. Daarnaast zijn er nog andere middelen te hulp te roepen. Hoogzetten van het voeteneind van het bed heb ik nooit als belangrijk therapeuticum leeren waardeeren. Wel ziet men van lauwe wikkels 's avonds voor naar bed gaan vaak verbetering. Een plotselinge schrik die men met een faradisch toestal kan veroorzaken, werkt soms heilzaam. Als medicamenten probeer ik de tinctura rhoïs aromatica 3 X dgs. gtt. XV, die misschien niet onwerkzaam is. Zijn er redenen om aan spasmen e denken dan geef ik extr. belladonn 3 X dgs. 10 m.gr. (8 jaar oud) ten slotte — als er hypothyreoïdie schijnt te bestaan — geef k wel een thyreoïdea-praeparaat. Het laatste middel dat helpt, is vaak een klinische verpleging in een ziekenhuis.

Sluiten